Dit verandert op 1 april

Tijdskrediet nemen op een dagje te zonnen aan de kust zal niet meer mogelijk zijn. Foto: BELGA

Dit verandert op 1 april

Print

Geen tijdskrediet meer zonder motief, een circulatieplan in Gent en meer: vanaf 1 april verandert er weer heel wat.

Vanaf 1 april is het niet langer mogelijk om nog tijdskrediet aan te vragen zonder reden, om bijvoorbeeld aan je huis te werken of op wereldreis te gaan. Dat kwamen de sociale partners eind vorig jaar overeen binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR), en de cao in kwestie gaat begin volgende maand effectief in.

Wie tijdskrediet zonder motief nam, kreeg daar al sinds 2015 geen uitkering meer voor. Maar nu wordt de mogelijkheid volledig afgeschaft. Langdurige werkonderbreking zonder reden blijft wel mogelijk, maar enkel als de werkgever bijvoorbeeld akkoord gaat met een schorsing van het contract voor een bepaalde duur, legt Piet van den Bergh van de studiedienst van vakbond ACV uit.

Het tijdskrediet met zorgmotief wordt uitgebreid tot 51 maanden. Dat kan bijvoorbeeld om voor een kind tot 8 jaar te zorgen, of voor een zwaar ziek familielid. Dat plan staat nog in de steigers: vanaf 1 april kunnen mensen een uitkering krijgen voor 48 maanden tijdskrediet met zorgmotief, in plaats van 36 maanden, aldus Van den Bergh. Een uitvoerings-KB dat de verlenging tot 51 maanden voorziet, moet nog worden goedgekeurd, aldus Van den Bergh. Volgens het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zou dat KB er ten laatste op 1 juni komen.

Syndicus registreren

Nog vanaf april wordt het wettelijk verplicht om een syndicus in een appartementsgebouw te registreren bij de FOD Economie. Dat staat in een koninklijk besluit van ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en Middenstand Willy Borsus (MR), dat onderdeel is van een aanpassing van de wet op mede-eigendom. Deze maatregel moet vanaf 1 april 2017 verplicht vervuld zijn voor elke nieuwe VME. Reeds bestaande VME’s hebben vanaf 1 april één jaar de tijd om hun syndicus aan te melden.

Concreet is vanaf 1 april elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van de syndicus te registeren in de Kruispuntbank van Onder­nemingen van de FOD Economie, zodat diens gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. “Bedoeling is dat bewoners daardoor het gevoel krijgen dat zij en hun woning in goede handen zijn”, zegt minister Geens. “Voor syndici is het dan weer belangrijk dat ze eindelijk erkenning krijgen voor hun job.”

Dat syndici zich lang niet altijd erkend voelen, mag blijken uit de daling van hun aantal. Terwijl er in ons land elk jaar 3.220 flats bijkomen, zijn er steeds minder professionele syndici om ze te beheren, zo bleek eind vorig jaar uit statistieken van de FOD Economie.

Digitaal faillissementsdossier

Het digitaal faillissementsdossier schiet op 1 april - geen grap - uit de startblokken. Rechtbanken, curatoren en schuldeisers zullen de belangrijkste documenten dan digitaal kunnen opstellen, ondertekenen en uitwisselen. De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die het digitale register uitwerkt en mee prefinanciert, verheugt zich op de “enorme tijdsbesparing”.

Het beheer van nieuwe faillissementsdossiers en de elektronische registratie van schuldvorderingen zal verplicht moeten gebeuren via RegSol, het Centraal Register Solvabiliteit dat op 1 april officieel gelanceerd wordt.

Concreet zullen schuldeisers in faillissementsdossiers - met uitzondering van diegenen aangeduid in de wet - in de toekomst digitaal hun aangiftes van schuldvordering moeten ingeven. De curatoren zullen voortaan de faillissementsdossiers beheren en zo de griffies van de rechtbanken ontlasten. Vonnissen van rechtbanken zullen ook automatisch in RegSol opgeladen worden, terwijl de OVB en haar Frans- en Duitstalige tegenhanger OBFG instaan voor de archivering.

Schuldeisers en curatoren zullen voor het gebruik van RegSol retributies moeten betalen. Die moeten de kosten dekken van het nieuwe platform, dat voorlopig mee geprefinancierd wordt door de advocatuur.

De komst van RegSol betekent een nieuwe stap in de digitalisering van Justitie.

Crèches met kwaliteitshandboek

Crèches met meer dan achttien opvangplaatsen moeten voortaan beschikken over een kwaliteitshandboek. Die maatregel is ingebouwd in het kinderopvangdecreet dat sinds 1 april 2014 van kracht is, en oorspronkelijk moesten de kwaliteitshandboeken er op 1 april 2016 al zijn, maar “om de werkdruk te verlichten”, kregen de crèches een jaar extra de tijd.

In het handboek moeten de organisatoren (met minstens achttien plaatsen) beschrijven welke kwaliteit ze willen bieden en hoe ze die kwaliteit willen realiseren. Nieuwe organisatoren kregen vanaf hun vergunning twee jaar de tijd om zo’n handboek op te stellen. Op de site van Kind en Gezin kunnen organisatoren de nodige ondersteuning vinden.

Woonkredieten vergelijken wordt gemakkelijker

Op 1 april wordt het KB van kracht dat banken verplicht om het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) bij de offerte van een woonkrediet mee te delen. Dat is het percentage dat de totale kost van een woonkrediet weergeeft. Het JKP ligt vaak hoger dan de interestvoet zelf omdat ook extra’s zoals dossierkosten, de kost van je zichtrekening, de schuldsaldoverzekering en brandverzekering worden meegeteld. Op deze manier zou het makkelijker worden om aanbiedingen van verschillende banken met elkaar te vergelijken.

Mobiliteitsplan in Gent

Op 3 april, de eerste maandag van april, treedt in Gent het nieuwe en langverwachte mobiliteitsplan in werking. Het plan moet de stad leefbaar houden, en minder auto’s in de stad te krijgen. De stad wijst erop dat, naast de groei van voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer ook het aantal auto’s in de stad gegroeid is - met 17.000 extra op 10 jaar tijd. Belangrijkste ingreep is het circulatieplan, dat de stad in sectoren onderverdeelt en doorgaand verkeer via de al overbelaste stadsring stuurt. Het wordt vanaf 3 april onmogelijk om met de auto van de ene naar de andere sector te rijden.

“In het hartje van de stad moet het bestemmingsverkeer absoluut voorrang krijgen”, is te lezen op de website van het mobiliteitsplan. “Wie niet in de binnenstad moet zijn, zal niet langer het centrum met de wagen kunnen doorkruisen. Wie de binnenstad wel wil bereiken, zal de logische invalswegen en de binnenring (R40) moeten volgen.”

Behalve de zes sectoren in het gebied binnen de binnenring wordt het autovrij gebied in het centrum ook uitgebreid.

Intelligent Mobiel, een actiegroep met daarin onder meer de Gentse N-VA, blijft de strijd tegen het circulatieplan verder zetten en heeft intussen voldoende handtekeningen verzameld voor een referendum met de vraag of “Gent en de Gentenaars beter worden van het circulatieplan”. Vermoedelijk komt dat referendum er na de zomervakantie.

.

Nu in het nieuws