Afwachten of het bevrucht is

Monniksgieren zitten met een ei

In de roofvogelvolières van de Antwerpse Zoo zitten de monniksgieren met een ei. Sir en Snowflake broeden het erg plichtsgetrouw uit, terwijl de verzorgers duimen dat het ei bevrucht is.

“We hebben het na een dag of tien geschouwd, maar we konden niet goed zien of het bevrucht was”, weet Marleen Huyghe, curator van de vogels in de Zoo. “We gaan het niet nog eens doen, omdat we dan het nest te hard verstoren, we moeten dus afwachten of er een jong geboren wordt.”

Vrije natuur

Jongen bij monniksgieren zijn altijd heel belangrijk, want dit is een van de weinige diersoorten waarbij de dierentuinen met succes jongen uitzetten in de vrije natuur. “Met dat project hebben we al meer dan vijftig jongen uitgezet. Eerst in Spanje, daarna op drie plaatsen in Frankrijk en volgend jaar hopen we ook in Bulgarije dieren te kunnen introduceren in het wild.”

Om vogels uit te zetten, worden jongen van drie maanden in het wild uitgezet. Dan zijn de dieren volgroeid, maar kunnen ze nog niet vliegen. Ze blijven een maand liggen en worden in het donker, bij valavond gevoederd zodat ze niet merken dat het eten van mensen komt. In die maand nemen ze de dieren de omgeving in zich op. “Ze leren in die tijd ook zelf hun vleugels te gebruiken. Ze flapperen ermee om hun spieren te oefenen. Uiteindelijk zijn ze dan weg”, lacht Huyghe. “Al is het soms met vallen en opstaan, maar dan zetten we het dier terug in zijn nest en kan het opnieuw proberen.

Als dit ei bevrucht blijkt, zal dat het derde jong van Sir en Snowflake zijn en wordt het waarschijnlijk niet uitgezet. “We zetten vanaf het vierde jong per koppel uit. Vroeger deden we dat sneller, maar daardoor is de populatie monniksgieren in dierentuinen redelijk verouderd. Dat evenwicht proberen we nu te herstellen door de eerste drie jongen van een paar niet uit te zetten. De volgende dan weer wel.”

Per jaar worden zo’n zes dieren vrijgelaten in de vrije natuur. Enkele jaren geleden is het eerste jong van een Planckendaelgier in het wild geboren. Een succesvol project dus, waar de verzorgers terecht trots op zijn.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio