Onderwijsbonden delen lege dozen uit bij conferentie over M-decreet

Archieffoto. Foto: VUM

Onderwijsbonden delen lege dozen uit bij conferentie over M-decreet

Print

Militanten van drie onderwijsvakbonden hebben maandagochtend lege dozen uitgedeeld aan de KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in Brussel bij de start van een conferentie die gewijd is aan een tussentijdse evaluatie van de maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het zogeheten M-decreet. De christelijke COV, de socialistische ACOD en het liberale VSOA wijzen met die ludieke actie op de tekorten van het ondersteuningsmodel dat nu op tafel ligt. “Als de overheid niet luistert, zullen we samen met hen nog krachtiger signalen geven”, aldus de vakbonden.

Op 1 september 2017 moet dat nieuwe ondersteuningsmodel voor de uitvoering van het M-decreet van start gaan. Zoals het nu op tafel ligt, is er aan bijkomende omkadering in de klassen nog geen halftijds personeelslid per school voorzien. “Nochtans staat twee jaar na de goedkeuring van het M-decreet bij veel leerkrachten het water aan de lippen”, schrijven de vertegenwoordigers van de drie onderwijsbonden maandag in een persmededeling die hun actie aan de KVS begeleidt. “Klassen in het gewone onderwijs zijn diverser geworden, maar voldoende ondersteuning op de klasvloer is er niet. Personeelsleden in het buitengewoon onderwijs weten vandaag niet, hoe morgen hun job en statuut er uit zal zien en waar ze ingezet zullen worden.”

Vandaag al zijn er volgens de bonden onvoldoende middelen en personeelsleden om in alle scholen de basiszorg en verhoogde zorg te garanderen voor alle leerlingen. En ook in het voorgestelde ondersteuningsmodel zal lang niet elke school op versterking kunnen rekenen. “Er wordt heel wat afgepend over de dalende kwaliteit van ons onderwijs”, aldus de bonden. “Maar zonder bijkomende investeringen krijgen we de klus niet geklaard. Meer inclusief gewoon onderwijs betekent ook minder instroom van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Bekwame en geëngageerde personeelsleden, leerkrachten en paramedici verliezen hierdoor hun job. Niet iedereen kan of wil terecht in de ondersteuningsteams.”

COV, ACOD en VSOA eisen dan ook dringend maatregelen om dit jobverlies op te vangen.

.

Nu in het nieuws