Stad trekt 1,5 miljoen euro uit voor alternatief wonen

De voormalige rijkswachtkazerne in de August Van de Wielelei in Deurne werd omgevormd tot een woonproject voor vier gezinnen. Foto: Frederik Beyens

Stad trekt 1,5 miljoen euro uit voor alternatief wonen

Print
Antwerpen -

Om vernieuwende woonvormen te promoten heeft de stad een wedstrijd uitgeschreven waarbij bewoners of bedrijven financiële steun kunnen krijgen voor hun projecten. Dat varieert van 100.000 euro voor kleinere initiatieven tot 500.000 euro voor projecten met meer dan vijftig wooneenheden.

“Antwerpen hinkt achterop op het vlak van samenwoonconcepten”, zegt schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). “Met deze wedstrijd willen we meer expertise opdoen in alternatieve woonvormen. We willen alternatief wonen ook stimuleren zodat we kunnen inspelen op de woonuitdagingen in de stad. Tegen 2035 zal Antwerpen zo’n 620.000 inwoners tellen, dat zijn er 100.000 meer dan nu. Dat betekent dat we slim moeten omgaan met de schaarse ruimte die we voorhanden hebben.”

De wedstrijd loopt van vrijdag 31 maart tot 6 februari volgend jaar en staat voor iedereen open. Individuen, groepen bewoners, organisaties en bedrijven kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De stad mikt vooral op jongeren en ouderen.

Deelnemers kunnen 100.000 euro steun krijgen voor een project dat vijf tot 49 wooneenheden telt. Als het om grote projecten van meer dan vijftig wooneenheden gaat, loopt het bedrag op tot 500.000 euro.

Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar ook om renovatie. Ook alternatieve betalingsvormen, zoals erfpacht, komen in aanmerking.

Van haringrokerij tot kazerne

De projecten worden beoordeeld op duurzaamheid, betaalbaarheid en op buurtgericht wonen. “Alternatieve woonvormen kunnen wonen in de stad goedkoper maken”, zegt schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA). “Niet alleen door ruimtes te delen of door vernieuwende financiering, maar ook door in te spelen op de noden en kansen van een buurt.”

In totaal is er 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor de beste voorstellen aangaande cohousing.

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio