Dossier Oosterweel

Oostrand vreest milieuschade door aanleg A102

Print
Schoten -

In de Antwerpse oostrand heerst er onrust over het Oosterweelakkoord dat vorige week gesloten werd. Daarin staat dat er een nieuwe verbindingsweg moet komen ten oosten van de stad, de A102. In Schoten vrezen ze dat die werken onherstelbare schade zullen teweegbrengen aan de natuurgebieden waar de tunnel gegraven moet worden.

De A102 komt onder meer op grondgebied van Schoten, Merksem en Wijnegem te liggen, dwars door belangrijke natuurgebieden als Ertbrugge en ‘t Asbroek. In het Oosterweelakkoord staat niet precies hoe de werken zullen worden uitgevoerd. De betrokken gemeenten willen liefst een geboorde tunnel om milieuschade zo veel mogelijk te beperken, maar ze vrezen dat daar geen geld meer voor zal zijn.

“We vrezen dat er heel veel geld zal gaan naar de overkapping van de Ring en er geen geld meer zal overblijven voor een geboorde tunnel”, zegt Erik Block (CD&V) , schepen van Leefmilieu in Schoten.

Overkappingsintendant Alexander D’Hooghe beloofde een regioraad op te starten, waar 30 burgemeesters uit de rand hun verzuchtingen kwijt kunnen. Dat neemt de onrust in de oostrand voorlopig niet weg.

Meer over Oosterweel en overkapping Ring