Agenten uit Whatsappgroep riskeren mogelijk gerechtelijke vervolging

Agenten uit Whatsappgroep riskeren mogelijk gerechtelijke vervolging

Print
Antwerpen -

Het merendeel van deelnemers aan de gore chatgesprekken via Whatsapp waren geen leden van de lokale Antwerpse politie, maar leden van het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie. Dat meldt de Antwerpse politie, die wel bevestigt dat er een intern tuchtonderzoek loopt en dat een traject wordt uitgezet om te komen tot een grondige cultuurwijziging binnen de verschillende diensten. Er lopen vier tuchtdossiers en mogelijk volgen er nog strafrechtelijke gevolgen.

Het nieuws over de racistische en seksistische chatgesprekken tussen zo’n 25-tal Antwerpse ordehandhavers veroorzaakte maandag een schokgolf. De gesprekken dateerden uit de periode 2015-2016. De bal ging aan het rollen in september 2016, zo meldt de Lokale Politie Antwerpen via een persbericht. Leidinggevenden van de dienst ‘Gerechtshoven en Overbrengingen’ (GEOV) kregen toen signalen van pesterijen binnen de dienst.

In oktober 2016 kwam de leiding in het daaropvolgende onderzoek tot de conclusie dat er inderdaad sprake was van normoverschrijdend gedrag tussen leden van de dienst GEOV en het veiligheidskorps van FOD Justitie. In dat onderzoek naar pesterijen kwamen ook de Whatsappgesprekken naar boven. De deelnemers aan de gesprekken waren volgens de politie een zestal van de Politiezone Antwerpen en een twaalftal leden van het veiligheidskorps van de FOD Justitie.

Mentaliteitsprobleem

Agenten uit Whatsappgroep riskeren mogelijk gerechtelijke vervolging
Een van de Whatsappgesprekken.

De korpschef van de politie beval daarop meteen een intern onderzoek door de dienst Intern Toezicht. Dat onderzoek is volgens de politie complex en tijdrovend om procedurefouten uit te sluiten. Er werd een speciale werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de FOD Justitie en de politiezone Antwerpen. Die groep kwam begin december voor de eerste keer samen en inmiddels is het onderzoek zo goed als afgerond. Er werd inderdaad vastgesteld dat er bij beide diensten een mentaliteitsprobleem bestaat.

Maatregelen

Tegen een medewerker van de Antwerpse politie werd intussen een ordemaatregel opgestart vanwege betrokkenheid bij de pesterijen. De man zou geen deel hebben uitgemaakt van de Whatsappgroep.

Naar aanleiding van uitspraken in de berichtengroep werden wel vier tuchtdossiers opgestart. De politie benadrukt dat de meerderheid van de berichtengroep bestond uit leden van het veiligheidskorps. De korpschef van PZ Antwerpen zegt niet bevoegd voor eventuele tuchtmaatregelen tegen die groep.

De diensten preventie en welzijn op het werk van zowel Lokale Politie Antwerpen als FOD Justitie werken samen een traject uit om de dienst GEOV en het veiligheidskorps te begeleiden om tot een grondige cultuurwijziging te komen binnen de diensten. Hiervoor is reeds voorafgaand overleg geweest.

Strafrechtelijke gevolgen?

Met het parket werd afgesproken om de uitspraken van de berichtengroep samen te bekijken in het kader van mogelijke strafrechtelijke gevolgen.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio