Minister De Block voert ‘huisapotheker’ in voor mensen met chronische aandoeningen

Foto: BELGA

Minister De Block voert ‘huisapotheker’ in voor mensen met chronische aandoeningen

Print

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) voert het concept van “huisapotheker” in, naar analogie met de huisarts. Omdat de huisapotheker een totaalbeeld heeft van de patiënt, kan hij zijn advies beter afstemmen op de individuele noden van die patiënt, zegt de minister. De huisapotheker komt er in de eerste plaats voor mensen met chronische aandoeningen. De minister mikt ook op een meer evenwichtige spreiding van de apotheken.

Het concept van huisapotheker staat in een meerjarenkader die De Block woensdag samen met apothekersorganisaties ondertekende. Via dat pact wordt apotheker versterkt in zijn rol als zorgverlener in de eerste lijn. Apothekers zullen extra aandacht besteden aan de medicatiebegeleiding van patiënten, gezondheidsvoorlichting en -preventie, de samenwerking met de huisarts en andere betrokken zorgverleners en aan het bevorderen van de therapietrouw.

“Vandaag zijn veel apothekers in de praktijk al een soort ‘huisapotheker’, zeker voor hun chronische patiënten. Door deze term officieel te introduceren, benadrukken we die rol. Zo onderstrepen we dat het over een langdurig engagement gaat met een duurzame therapeutische relatie tussen apotheker en patiënt”, zegt minister De Block. In eerste instantie komt de huisapotheker er voor ambulante chronisch zieke patiënten en voor patiënten met diabetes type 2 in een voortraject diabeteszorg.

Het meerjarenkader mikt ook op een betere spreiding van de apotheken over het grondgebied. Op dit moment telt ons land erg veel apotheken, die bovendien niet evenwichtig gespreid zijn. In de steden is er sprake van overconcentratie terwijl sommige landelijke gebieden kampen met een tekort.

Ook de wachtdienst bij de apotheken wordt hervormd. Apothekers zullen tijdens een wachtbeurt geen wachthonorarium meer aanrekenen aan patiënten voor geneesmiddelen op voorschrift, behalve als het overduidelijk gaat over een niet-dringend geval. Voor wachtbeurten tijdens de nacht (van 22.00 ‘s avonds tot 8.00 uur ‘s morgens) zullen apothekers een permanentievergoeding ontvangen van de overheid.

Nu in het nieuws