© FRED DEBROCK

Kraken van eigendom wordt strafbaar

De meerderheidspartijen zijn overeengekomen om kraken strafbaar te maken. Huiseigenaars zullen een klacht kunnen indienen bij de politie als hun huis wordt gekraakt. Zo zal het gerecht sneller kunnen beslissen om krakers te laten uitzetten.

tg

De beslissing komt er na de heisa die afgelopen week is ontstaan nadat een Gents koppel dat in Vietnam verblijft, had vastgesteld dat het huis dat ze twee maanden geleden in Gent kochten, gekraakt werd door enkele Roma-gezinnen. De vrederechter gaf de Roma gisteren nog twee weken de tijd om te vertrekken.

Volgens de nieuwe wet, zal het gerecht sneller kunnen beslissen om krakers te laten uitzetten.

“Ofwel ga je nog steeds naar de vrederechter, dat zal nu versneld kunnen zodat er kordater opgetreden wordt. Of je kan kiezen om een klacht neer te leggen, want kraken zal voortaan strafbaar worden. Dat is het vandaag niet, maar het wordt een klachtmisdrijf. Dan kan je klacht neerleggen, waardoor de procureur een bevel tot ontruiming kan uitvaardigen. Op basis daarvan zal je sneller uitgezet kunnen worden”, reageert N-VA Kamerlid Sophie Dewit.

Eerder deze week had Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) al aangegeven dat hij zo vlug mogelijk met alle meerderheidspartijen tot een akkoord hierover wilde komen.

Compromis

“Het compromis houdt in dat de burgerlijke procedure aanzienlijk zal versterkt worden, waarbij de rol van de vrederechter cruciaal wordt, zodat een en ander ook sneller kan verlopen. De eigenaar van het gekraakte pand kan er in eerste instantie voor opteren om naar de vrederechter te gaan om de uithuiszetting van de kraker te bevelen. Dit kan in de toekomst binnen de tien dagen”, zegt Sieghild Lacoere, woordvoerder van minister Geens.

“De eigenaar kan er ook voor opteren om meteen een strafklacht in te dienen tegen de kraker bij het parket. Hij kan dan tegelijk aan de procureur des Konings vragen om in afwachting reeds een bevel tot uithuiszetting uit te vaardigen. Alleen na een dergelijke strafklacht -indien gevolgd door een rechterlijke veroordeling- is er sprake van een kraakmisdrijf. Het gaat hier om een zogenaamd klachtmisdrijf (zoals vroeger ook overspel was).”

Aangehouden

Indien de kraker zelfs na het bevel van de procureur het pand niet ontruimt, kan de klager in beroep gaan en komt hij opnieuw terecht bij de vrederechter.

“Wanneer de bezetter van het pand na de uitspraak door een vrederechter tot uitzetting het pand niet ontruimt (uitzetting al dan niet na een voorafgaand bevel van de procureur), is die weigering tot ontruiming van de bezetter op zich een misdrijf, ook zonder klacht. Dan kan de bezetter zelfs worden aangehouden.”

Vastgoed

Jobs in de regio