“Regering voert afspraken over rechten daklozen niet uit”

Foto: Photo News

“Regering voert afspraken over rechten daklozen niet uit”

Print
Brussel -

De federale regering levert niet genoeg inspanningen zodat daklozen zich eenvoudiger zouden kunnen inschrijven in het bevolkingsregister. Dat zeggen Netwerk tegen Armoede en een handvol andere armoedeorganisaties. “Eerst was er goodwill om te overleggen, maar nu blijkt dat afspraken niet uitgevoerd worden”, zegt Arne Proesmans van Netwerk tegen Armoede.

Over een adres beschikken, is voor daklozen erg belangrijk. Een adres is immers een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde rechten. Een correcte inschrijving in het bevolkingsregister regelen, en dat blijkt al jaren mank te lopen. “Daklozen worden onterecht geweigerd of krijgen onwettelijke voorwaarden opgelegd, worden heen en weer gestuurd, enzovoort.”

“Men kan bijvoorbeeld in orde zijn met de ziekteverzekering, maar het is nodig om een adres te hebben om terugbetaald te worden na een bezoek aan de huisarts”, illustreert Proesmans het probleem. Ook kan een werkloosheidsuitkering opgeschort worden of komen sociale rechten in gevaar zonder adres. “De gevolgen zijn ernstig. Daklozen komen er nog dieper door in de problemen.”

Al meer dan een jaar proberen de armoedeorganisaties een dialoog te starten met de bevoegde ministers, zegt Proesmans. Begin 2016 formuleerden ze verschillende “werven” om rond te werken. Er vond overleg plaats met premier Charles Michel, ministers Willy Borsus en Jan Jambon en toenmalig staatssecretaris Elke Sleurs. “Er was goodwill om te overleggen, maar nu blijkt dat afspraken niet uitgevoerd worden. Men wil nu blijkbaar zelf met één enkele omzendbrief komen.”

“Dat is ruim onvoldoende, want er zijn ook wetswijzigingen en wijzigingen aan koninklijke besluiten nodig. Met een omzendbrief kan dit niet geregeld worden”, luidt het. Proesmans vreest dat een aantal mogelijkheden voor daklozen zelfs zullen verdwijnen. De organisaties vragen daarom dringend overleg met de regering. “Dit is echt specialistenwerk. Onze terreinkennis is noodzakelijk om deftig werk te leveren.”

(belga)

Nu in het nieuws