Belgische F-16’s onderscheppen Hongaars vrachtvliegtuig boven Nederland

Twee Belgische F-16’s hebben boven Nederland een Hongaars vrachttoestel onderschept dat geen radiocommunicatie meer had. Het toestel werd veilig begeleid tot in Groot-Brittannië. Het was de eerste keer dat Belgische F-16’s ook boven Nederland een interventie uitvoerden. Sinds 1 januari 2017 bewaken Belgische en Nederlandse F-16’s afwisselend het Benelux-luchtruim.

Boven Duits grondgebied werd deze morgen een Hongaars vrachtvliegtuig gedetecteerd dat niet meer reageerde op de commando’s van de luchtverkeersleiding. De commandocentra van de NAVO en van België volgden de situatie van nabij. Er werd beslist om de Quick Reaction Alert (QRA) in Florennes te activeren.

Om 6u53 plaatselijke tijd ontvingen Belgische QRA-vliegtuigen het bevel om op te stijgen. Om 7u06 stegen de vliegtuigen op van de basis in Florennes het vliegtuig te onderscheppen. Om 7u19 naderden de F-16 het vliegtuig. Het bleek een Hongaars vrachttoestel te zijn.

De F-16 piloten trachtten de driekoppige bemanning te contacteren, maar er werd niet geantwoord. Na visueel contact en gebarentaal tussen de F-16-piloten en het Hongaren bleek een technisch defect de oorzaak van de afgebroken communicatie tussen verkeersleiding en vliegtuig. Na de visuele controle werd een indirect contact via een noodfrequentie van de F-16’s tot stand gebracht. Daarna was er weer communicatie tussen het vliegtuig en de grond mogelijk.

Het Hongaarse toestel zette begeleid zijn koers naar het westen verder en vloog het Britse luchtruim binnen. De F-16’s escorteerden het vliegtuig tijdens het verdere traject om de verbinding met de verkeersleiding te blijven garanderen. Ondertussen activeerden de Britten hun QRA en stegen vliegtuigen op van de militaire vliegbasis in Coningsby. De Belgische QRA bleef in de buurt tot ze het vliegtuig konden overgeven aan de Britse jachtvliegtuigen. Zij begeleidden het vliegtuig tot de luchthaven van Birmingham waar het veilig is geland.

Eerste keer sinds Benelux-akkoord

Het is de eerste interventie van de QRA in het kader van het recente samenwerkingsakkoord tussen België, Nederland en Luxemburg. Sinds de start op 1 januari 2017 bewaken afwisselend Belgische en Nederlandse F-16’s het luchtruim van de Benelux. “Door de samenwerking worden mensen en schaarse middelen doelmatiger ingezet en zijn jachtvliegtuigen vaker beschikbaar voor internationale operaties”, aldus Defensie. De luchtruimbewaking staat onder controle van het CRC Glons en het AOCS Nieuw Milligen in Nederland. Vorig jaar werd de QRA-procedure in ons land zes keer opgestart en stegen onze F-16’s effectief vier keer op voor een scramble (interventie). Drie keer kwam het daadwerkelijk tot een onderschepping in de lucht.

In een beurtrol van vier maanden wordt deze wachtpatrouille nu afwisselend samengesteld met twee F-16‘s uit België en Nederland. Hun opdracht bestaat erin om in een tijdspanne van minder dan een kwartier op te stijgen om verdachte of in problemen verkerende vliegtuigen te onderscheppen in het Benelux-luchtruim.

Nu in het nieuws