© Jan Vorsselmans

Aanzwellend protest van Hallenaars tegen de gemeentelijke bouwplannen

Een aantal inwoners van Halle is het niet eens met de plannen van het gemeentebestuur om de dorpskern ingrijpend te wijzigen. Ze stuurden een brief met hun grieven naar de beleidsmensen.

Jan Vorsselmans

“Het aanvankelijke verzet van enkele bezorgde burgers is ondertussen uitgegroeid tot een beweging die het bestuur met klem verzoekt om rekening te houden met de bezwaren en voorgestelde alternatieven van de Hallenaars”, zeggen de initiatiefnemers Ann Van Tendeloo, Dirk Ceulemans, Marc De Maeseneer, Philippe en Rosina Busschaert-Matthys, Ronald Van der Auwera, Tom Sleeuwaert en Ida Janssens.

Zo stuit het plan om een dorpszaal te bouwen in de pastorietuin op veel kritiek. “Niet alleen omdat een deel van de tuin moet worden opgeofferd, maar ook omdat er parkeerproblemen zullen ontstaan en de verkeersonveiligheid zal toenemen”, beweert Philippe Busschaert.

Woordvoerder Marc De Maeseneer vult aan: “Als alternatief willen we zaal Sint-Maarten in de Lindedreef behouden, maar dan aangepast aan de actuele normen. Het gemeentebestuur wil op die site echter 27 sociale huurwoningen bouwen, waardoor de zaal niet langer in de Lindedreef kan blijven. Wij zijn voorstander van minder woningen, zodat de zaal kan blijven.”

Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) reageert: “Het bestuur heeft tijdens een infomarkt de visie van de ontwerpers getoond en de commentaren van de bezoekers verzameld. Aan de hand daarvan zijn de plannen bijgeschaafd. Zo komen er aan de kerk parkeerplaatsen bij, wat niet was gepland. Bij de verkeersafwikkeling rond de school is rekening gehouden met opmerkingen van de buurtbewoners én met het advies van de politie. Zoersel moet en wil het sociaal objectief halen en daarom verdeelt het bestuur het aantal te bouwen sociale woningen evenwichtig over de drie deelgemeenten. De dorpskernen zijn uiterst geschikt voor het inplanten van zulke woningen. Aan de plannen voor de dorpszaal wordt verder gewerkt en daarover zal zo snel mogelijk de werkgroep PPS Halle bijeengeroepen worden met vertegenwoordiging van alle politieke partijen en experten. De proteststemmen zijn door individuele belangen gedreven en het bestuur behartigt het algemeen belang.”Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio