© Sylvain Liekens

De Knipoog heeft plaats voor maximaal 96 kleuters

De Ranste gemeentelijke lagere school De Knipoog verwelkomt vanaf 1 september ook kleuters en is daarom omgevormd tot een gemeentelijke basisschool.

Sylvain Liekens

Schepen voor onderwijs Tine Muyshondt (CD&V) vertelde de gemeenteraadsleden dat de schoolraad en de vakbonden ook ingestemd hadden met het voorstel om in De Knipoog vanaf september ook kleuters te verwelkomen. ”We kunnen zonder echte meerkost een evenwichtig aanbod van vrij en gemeentelijk onderwijs aanbieden. Zo krijgt de school een invulling voor de leegstaande klassen en door het toenemend leerlingenaantal stijgen ook de werkingsmiddelen wat een economisch gezondere school betekent. “

Het is niet de bedoeling om een concurrentiestrijd te doen losbranden met het Annuncia-ionstituut dat even verderop ligt. “De bevolking en het aantal gezinnen in Ranst stijgt en dat maakt twee volwaardige scholen leefbaar. Gemiddeld zijn er per jaar zestig geboorten en zo kan elke school met haar eigen invalshoek een pedagogisch project aanbieden waarbij kleinschaligheid en economische leefbaarheid centraal staan.” Stelde Muyshondt

Het aantal leerlingen dat terecht kan in De Knipoog wordt begrensd tot 240 eenheden. Dat betekent maximaal 24 kleuters per geboortejaar dus 96 in het meest succesrijke scenario en in de lagere school 144 leerlingen gespreid over zes leerjaren.

De voltallige gemeenteraad aanvaardde het voorstel.

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio