Dossier Oosterweel

KAART. Doorbraak voor Oosterweel? Actiegroepen steunen compromisvoorstel

Manu Claeys (stRaten-generaal), Peter Vermeulen (Ringland) en Wim Van Hees (Ademloos). Rechts: het ‘radicaal haventracé’ Foto: Kioni Papadopoulos, rr

KAART. Doorbraak voor Oosterweel? Actiegroepen steunen compromisvoorstel

Print

De actiegroepen stRaten-Generaal, Ringland en Ademloos hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor een zogenaamd ‘radicaal haventracé’. Dat tracé lekte onlangs uit, wordt de volgende dagen verder gedetailleerd en ontsluit het Antwerpse verkeer via enkele ingrepen in het noorden van de stad. De Oosterweelverbinding verdwijnt daarin niet helemaal, maar wordt een ‘Oosterweel Light’. Als de Vlaamse overheid en actiegroepen elkaar in dit compromis vinden, is een volksraadpleging mogelijk niet meer nodig.

Het zogenaamde ‘radicaal haventracé’ heeft als uitgangspunt doorgaand oost-westverkeer rond Antwerpen te voeren, in plaats van erdoor. Dat betekent dat die verkeersstromen niet langer over de noordelijke ring en door een eventuele Oosterweelverbinding rijden, maar verder van de stad worden gesplitst, met grotere ingrepen in de haven en een opwaardering van de Liefkenshoektunnel. Het grote voordeel is dat Linkeroever en het dwarsliggende Zwijndrecht zo worden gespaard.

‘Oosterweel Light’ zou betekenen dat het noordelijke deel van het tot nu uitgetekende tunnelcomplex vanuit de nieuwe Scheldekruising (Noordkasteel) er niet hoeft te komen. Precies omdat er in de haven voldoende doorgaand verkeer wordt afgeleid. Dat creëert mogelijkheden op vlak van budget én leefbaarheid, zeggen de actiegroepen. Projecten als het Noordkasteel, het Laaglandpark (Merksem) en het Lobroekdok/Deurnese tuinen krijgen op die manier meer kansen.

LEES OOK. Niet één maar twee tracés: het ultieme Oosterweelcompromis?

Stevige impuls

De drie actiegroepen zijn al een paar maanden intensief in bespreking met de intendant Alexander D’Hooghe en de Vlaamse regering, ondersteund door externe experten. “Maar wij vonden het evident om nu op deze manier de voorzet te geven”, zeggen Manu Claeys en Wim Van Hees. De volgende dagen zou ook vanuit de intendant een eerste en volledig doorgerekende versie komen van deze nieuwe oplossing. Het hele Oosterweeldebat krijgt hiermee dus een stevige impuls.

Referendum?

Het verzamelen van handtekeningen voor een nieuw Oosterweelreferendum gaat ondertussen door, klinkt het bij de actiegroepen. Er zijn er nu meer dan 72.000. Maar als Vlaamse overheid en actiegroepen elkaar in dit compromis vinden, is een volksraadpleging mogelijk niet meer nodig. “Er is bovendien een soort sperperiode van één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, die dus in oktober 2017 ingaat”, zegt Peter Vermeulen (Ringland). “We gaan hoe dan ook overleggen met de bevoegde commissie rond volksraadplegingen of zo’n referendum, indien nodig, toch in die sperperiode kan plaatsvinden.”

KAART. Doorbraak voor Oosterweel? Actiegroepen steunen compromisvoorstel
Foto: rr
Meer over Oosterweel en overkapping Ring