Antwerps college gaat vergoedingen van burgemeester en schepenen bekendmaken

Foto: Dirk Kerstens

Antwerps college gaat vergoedingen van burgemeester en schepenen bekendmaken

Print
Antwerpen -

Het Antwerps college gaat een lijst openbaar stellen met daarin de mandaten van burgemeester Bart De Wever en de Antwerpse schepenen. Dat meldt het college vrijdagmiddag.

“Het stadsbestuur uitte in zijn bestuursakkoord de ambitie dat de stad transparant moet zijn”, luidt het. “Daarom besliste het college vandaag om jaarlijks een lijst voor te leggen met een overzicht van de verkozen mandaten van de burgemeester en schepenen, alsook van de publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit hun mandaat of vertegenwoordiging vanuit de stad, of uit mandaten die hen door een hogere overheid zijn toegewezen.”

De lijst zal jaarlijks voorgelegd worden op de themacommissie intergemeentelijke samenwerking. In het overzicht zullen de mandaten staan die in de loop van het voorafgaande jaar geheel of gedeeltelijk werden uitgeoefend, de verkregen bruto vergoedingen, conform de belastingfiches, en het aantal aanwezigheden op vergaderingen in dat jaar.

“De som van de wedde van burgemeester of schepen en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden, ontvangen als bezoldiging voor de naast hun mandaat uitgeoefende activiteiten, is geplafonneerd”, klinkt het. “Die som is gelijk aan of lager dan anderhalve maal de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Als het plafond wordt overschreden, wordt de som van die vergoedingen, wedden of presentiegelden verminderd tot het passende bedrag.”

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio