Stad Antwerpen deelt haar auto’s met burgers

Print
Antwerpen -

De stad Antwerpen start met een proefproject voor het delen van haar stedelijk wagenpark met burgers. Ze wil zo de parkeerdruk verminderen en de omschakeling naar alternatieve transportmiddelen stimuleren.

“Steeds meer mensen ruilen een eigen wagen in voor een deelauto”, legt schepen voor patrimonium Caroline Bastiaens uit. “Voor veel stedelingen geldt niet langer het credo ‘mijn auto, mijn vrijheid’, omwille van de files, de parkeerdruk, de problematiek van het fijn stof of de klimaatopwarming. Autodelen is een blijver, en de stad wil die trend een extra stimulans geven.”

Gedurende één jaar stelt de stad twintig auto’s ter beschikking aan een of meerdere autodeelorganisaties. Na die proefperiode zal elke deelnemer afzonderlijk worden geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie kan een overeenkomst tot drie jaar en een uitbreiding volgen.

Vermindering parkeerdruk

De standplaatsen van de wagens liggen verspreid over de stad en de districten. Bij het administratief centrum Den Bell staan meerdere auto’s ter beschikking.

“Met dit initiatief maken we niet alleen de stedelijke vloot toegankelijk voor de Antwerpenaar, maar vergroten we bovendien de autodeelmarkt”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Autodelen zorgt voor een efficiënter gebruik van voertuigen en bijgevolg een vermindering van de parkeerdruk in de stad.”

Op 20 februari lanceert de stad een oproep naar geïnteresseerde autodeelorganisaties. In mei wordt het project toegewezen aan de gekozen kandidaten, in juli start de proefperiode.

MEEST RECENT

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio