© rr

Provincie Antwerpen wil meer ruimte voor akkers en boeren

Op tien jaar tijd daalde het aantal landbouwers in onze provincie met 40%. Daardoor komen er weer landbouwgronden vrij, maar die worden dikwijls niet gekocht om op te boeren.

bva

Liefst 30% van de landbouwgronden wordt niet voor landbouw gebruikt. De provincie wil nu bekijken hoe ze die grond terug bij de landbouwers kan krijgen. Het instituut voor landbouw- en visserijonderzoek deed in opdracht van de provincie Antwerpen onderzoek naar het platteland. Zij merken op dat vrijgekomen landbouwgebied steeds meer wordt ingenomen door tuinen, weilanden voor hobbydieren, bebouwing of andere niet-agrarische ondernemingen. De oorzaak hiervan ligt bij de hoge vastgoedprijzen, die voor landbouwers soms moeilijk te betalen zijn, en bij schaalvergroting. Vanwege de hogere normen is een renovatie van een bestaand pand vaak duurder dan een nieuwbouw. Oudere panden worden dan ook vaak aangeboden op de vastgoedmarkt

Een van de mensen die het anders doen, is Olivier Van Look. Hij nam in 2000 de boerderij van zijn grootouders over, waar nog met de hand werd gevoederd en uitgemest. Vandaag is dit een moderne vleesveestal, volledig aangepast aan de hedendaagse normen. “Onze oude schuur was geklasseerd als zeer waardevol en mocht niet worden afgebroken”, vertelt Olivier Van Look. “Die hebben we dus helemaal gerenoveerd als opslagruimte. Een zware, maar nodige investering. Intussen zien we hier de ruimte voor landbouw bijna letterlijk afbrokkelen. Delen van mijn grond zijn al onteigend voor het kerkhof en de spoorweg. De gronden die ik nu nog bezit, probeer ik zo efficiënt mogelijk in te zetten.”

Jonge boeren

Tot slot pleit Ludwig Caluwé (CD&V) voor instrumenten om agrarisch hergebruik te stimuleren. “Zo zou men het moeilijker moeten maken om zonevreemde activiteiten te ontwikkelen in agrarisch gebied. Jonge boeren die een oud bedrijf overkopen, kunnen met dat geld worden gestimuleerd om te renoveren. Vlaanderen heeft middelen om oude industrieterreinen te saneren en nieuwe industrie te ontwikkelen. Waarom kunnen we hetzelfde niet doen voor oude boerderijen?”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER