© Hollandse Hoogte

Pleegouders mogen kind blijven zien na vertrek

Pleegouders die een jaar of langer voor een kind hebben gezorgd, kunnen een bezoekregeling vragen. Dat staat in het nieuwe statuut voor pleegouders dat volgende week wordt gestemd in de Kamer. Dat statuut legt de verhouding tussen ouders en pleegouders vast, na tien jaar onderhandelen.

Steven de Bock

“Pleegouders die meer dan een jaar voor een kind zorgen, hebben een affectieve band met zo’n kind. We willen voorkomen dat de jeugdrechter dat kind bij die mensen weghaalt zonder dat ze daar iets tegen kunnen inbreng­en. Het nieuwe statuut voorziet dat de jeugdrechter de pleegouders – officieel trouwens ‘pleegzorgers’ – in de toekomst moet horen voor hij zijn beslissing neemt”, zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq, samen met Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) een van de bezielers van het nieuwe statuut voor pleegouders.

Normaal wordt het komende dinsdag goedgekeurd in de commissie Justitie. “Pleegouders krijgen in dat statuut ook het recht om een omgangsregeling te vragen, zodat ze na de pleegzorg contact kunnen houden met het kind waarover ze zich ontfermd hebben.”

Duidelijke regels

Volgens de meest recente cijfers van Pleegzorg Vlaanderen telt Vlaanderen 3.799 pleegouders die zorgen voor 5.238 pleegkinderen. Hun ouders zijn voor korte of langere tijd niet in staat om voor hen te zorgen, waardoor ze in een ander gezin worden opgevangen. Pleegzorg is in principe tijdelijk en het ouderlijk gezag blijft bij de ouders liggen.

Nu in het nieuws