© BELGAIMAGE

Heftig debat in de Kamer over prenatale erkenning

De plenaire Kamer heeft donderdagavond een wetsvoorstel goedgekeurd dat uitdrukkelijk bevestigt dat niet-gehuwde vaders - of moeders in een lesbische relatie - een kind prenataal kunnen erkennen vanaf de eerste zwangerschapstest door een arts. De stemming zorgde voor een heftig debat, vooral tussen de MR en de PS.

Het wetsvoorstel werd ingediend door de Franstalige liberalen van de MR. De tekst moet definitief een einde maken aan een vereiste die sommige gemeentebesturen opleggen waardoor de erkenning pas mogelijk is na een termijn van zes maanden zwangerschap.

Voor getrouwde koppels geldt een vermoeden van vaderschap of meemoederschap. Bij niet-gehuwde koppels moeten de partners expliciet om een erkenning gaan. Dat kan volgens de auteurs van het wetsvoorstel “een heel belangrijk element zijn om de zwangerschap en de afstamming een plaats te geven”. Bovendien garandeert de erkenning de afstamming van het kind van vaderszijde, mocht de vader voor de geboorte overlijden.

De PS vreest echter dat de wettekst de deur openzet voor een uitholling van het recht op abortus. Het kwam daarbij tot een lang debat, waarbij de meerderheid tot treurenstoe bleef herhalen dat de tekst geen rechtspersoonlijkheid creëert voor ongeboren kinderen. “De MR heeft het recht op abortus steeds gesteund en zal dat blijven doen”, verzekerde hoofdindienster Stéphanie Thoron.

Bij de PS toonde men zich echter niet overtuigd. “Het gaat om een gevaarlijk proces van erkenning van de foetus en dus een manier om - al dan niet bewust - de vrijwillige afbreking van zwangerschappen onder vuur te nemen”, besloot Kamerlid Özlem Özen.

CD&V-Kamerlid Sonja Becq betreurde de manier waarop het debat gevoerd werd. Volgens de christendemocrate was de tekst eigenlijk niet eens noodzakelijk, aangezien een vroege erkenning wettelijk ook voorheen al mogelijk was. Dat bij de FOD Justitie daarover echter blijkbaar foute informatie werd verstrekt, trok CD&V over de streep om de zaken toch mee te expliciteren.

Becq bevestigde daarbij dat er geen sprake is van het geven van een rechtspersoonlijkheid aan foetussen. Maar ze merkte wel fijntjes op dat “het feit dat men het belangrijk vindt om een kind te kunnen erkennen voor de eerste 180 dagen ook aantoont dat men dat ongeboren leven ook belangrijk vindt”. “Dat is hiervoor een aanduiden”, besloot de christendemocrate.

Het cdH stemde uiteindelijk samen met meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld voor het wetsvoorstel. Sp.a en PVDA onthielden zich, PS en Défi stemden tegen.

(belga)