© marwood

BOEK. Alex Marwood - Waar is ze?

De verdwijning van de drie jaar oude Coco Jackson uit een dure villa in een van Groot Brittanniës meest luxueuze vakantieoorden, in 2004 blijft in nevelen versluierd.

gdhulster

Coco, die samen met Ruby een tweeling vormt, is de dochter van de schatrijke landontwikkelaar Sean, wiens appetijt voor geld alleen maar wordt overvleugeld door die voor aantrekkelijke vrouwen. Het is tijdens een feestje voor Seans vijftigste verjaardag dat Coco’s uit haar bedje verdwijnt. Dat terwijl haar moeder Claire een stevig robbertje uitvecht met haar man met het ontslag van de leuke nanny als voornaamste onderwerp van gesprek. De aanwezigheid van Camilla en India, de dochters uit Seans eerste huwelijk, helpt ook al niet echt. Verwijtende blikken en venijnige opmerkingen zijn schering en inslag.Het verhaal verplaatst zich vervolgens naar het heden, waarin Camilla ervan wordt verwittigd dat haar vader dood is aangetroffen in een hotelkamer, vastgeboeid aan het bed. Aan de hand van flashbacks krijgt de lezer een steeds beter inzicht in de manier waarop Sean en zijn niet altijd even verantwoordelijke vrienden door het leven stapten, tot we terug zijn aanbeland aan de dag dat Coco verdween.Wie zijn gedachten erbij kan houden – er worden behoorlijk wat personages geïntroduceerd – wordt beloond met een goed sluitend, mooi verteld verhaal dat een ontluisterend, maar bijzonder geloofwaardig beeld schetst van de Londense geldadel en hun heel eigen kijk op vriendschap, liefde en trouw.De Boekerij, 395p, 17,50 euro

MEER OVER Boekrecensies