© VUM

Crevits wil nagaan of vervoerskost wel thuishoort in maximumfactuur

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is bereid na te gaan of de vervoerskosten die scholen maken voor uitstapjes en voor vervoer van en naar de zwemles wel in de maximumfactuur moeten zitten.

Dat heeft ze gezegd in antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a).

In het basisonderwijs geldt een maximumfactuur van 85 euro per jaar voor schoolmateriaal en bepaalde activiteiten. Ook daguitstapjes, sportactiviteiten en de zwemlessen vallen daar onder.

Maar volgens sp.a-parlementslid Steven Vandenberghe lopen de vervoerskosten voor scholen, zeker voor afgelegen scholen, soms hoog op. Hij geeft zelf het voorbeeld van een basisschool in Watou. “Daar loopt de kost voor het zwemvervoer op tot 48 euro per leerling in de eerste graad en tot 39 euro per leerling in de tweede en derde graad. In totaal gaat het voor de school om meer dan 3.000 euro, alleen nog maar voor het zwemmen”, aldus Vandenberghe.

Schrappen

© Photo News

Door die hoge kosten moeten sommige basisscholen volgens hem schrappen in het aantal uitstappen of komen de lesuren zwemmen in het gedrang.

Onderwijsminister Crevits heeft wel oren naar de bekommernis van Vandenberghe. “Ik ben zeker bereid om te kijken of die vervoerskosten op hun plaats zitten binnen de maximumfactuur, omdat het natuurlijk niet helemaal eerlijk is. Afhankelijk van waar je school ligt, heb je sowieso een lap extra kosten erbij of niet”, aldus Crevits.

Crevits schetste ook het bredere plaatje. Zo ondersteunt de Vlaamse regering bijvoorbeeld de bouw en renovatie van zwembaden. “Meer zwembaden betekent dat er dichter bij de scholen een zwembad ter beschikking is, en dat betekent dat de vervoerskosten kleiner worden of zelfs wegvallen”, aldus Crevits.

Tot slot gaf de minister nog mee dat er 158 aanvragen zijn ingediend voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur. Het is budgettair onmogelijk om al die aanvragen goed te keuren. Een beoordelingscommissie zal de aanvragen onderzoeken. “Die beoordelingscommissie zal het advies overmaken aan mij en collega Muyters. Dan gaan we kijken op welke manier we die subsidies optimaal kunnen verdelen”, aldus nog Crevits.