© BELGA

Minister Geens reageert op vrijlating van ontoerekeningsvatbare inbreker

De Brugse strafrechter heeft donderdagochtend een 29-jarige inbreker met een geestesstoornis vrijgesproken omdat internering door de nieuwe wetgeving niet meer mogelijk is. Minister van Justitie Koen Geens reageert dat die drempel bewust beperkt is tot gevallen waarbij de integriteit van een persoon wordt aangetast.

adm

M.T. pleegde de woninginbraak op 8 mei 2016 in De Haan. Uit zijn gedrag tijdens de feiten en de gestolen spullen bleek snel dat de Antwerpenaar met psychische problemen kampte. De gerechtspsychiater stelde dan ook vast dat hij aan een ernstige geestesstoornis leed en daardoor ontoerekeningsvatbaar is. Daarnaast was de deskundige van oordeel dat M.T. een gevaar betekent voor zichzelf en voor de maatschappij. De rechter sprak hem uiteindelijk vrij op basis van artikel 71.

“Betrokkene is dus ziek en heeft blijkbaar niet de integriteit van iemand geschonden, anders kon hij wel worden geïnterneerd”, klinkt het bij minister van Justitie Koen Geens.

De wetgever heeft bewust een drempel gecreëerd bij het toepassen van de internering, want dat kan leiden tot een vrijheidsberoving van onbepaalde duur. Daarom is de internering sinds 1 oktober 2016 beperkt tot de gevallen waarin er sprake is van aantasting van de integriteit van personen en een gevaar voor de maatschappij. “In casu zou de betrokkene via een burgerlijke procedure wel gedwongen kunnen worden opgenomen op grond van de wet op de geesteszieke. Dit is een beslissing van de vrederechter.”