Geen straf voor foorkramers die Singel blokkeerden

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft donderdag zeven foorkramers opschorting van straf gegeven voor hun betrokkenheid bij de blokkade van de Antwerpse Singel op 26 maart 2014. Een grote groep foorkramers had toen met 230 voertuigen een verkeersblokkade opgeworpen op verschillende kruispunten in de stad. Dat deden ze uit protest tegen de beslissing van het stadsbestuur om de Siksenfoor te verhuizen van de Gedempte Zuiderdokken naar de site Spoor Oost.

JoRo, DVD

Met 230 vrachtwagens en voertuigen hadden de foorkramers op 26 maart 2014 vanaf 5 uur verschillende kruispunten op de Singel geblokkeerd uit protest tegen de verhuis van de Sinksenfoor van de Gedempte Zuiderdokken naar Park Spoor Oost. Door de blokkade van die belangrijke verkeersader ontstond er een bijzonder zware ochtendspits in en rond Antwerpen.

De politie overlegde met Frank Delforge, de spreekbuis van de foorkramers, en die eiste dat burgemeester Bart De Wever via de media zou aankondigen dat de Sinksenfoor toch op de Gedempte Zuiderdokken mocht blijven. De Wever wilde de foorkramers ontvangen op voorwaarde dat ze om 8 uur de Singel weer zouden vrijmaken. Delforge weigerde. De politie besloot om 8.30 uur in te grijpen en ontruimde het kruispunt aan de Stenen Brug in Borgerhout.

Het kwam daarbij tot harde confrontaties en Delforge en een veertigtal collega’s werden opgepakt. Hij diende later een klacht in tegen drie politiemensen die volgens hem overdreven gewelddadig hadden opgetreden. Na onderzoek werden de drie buiten vervolging gesteld. Delforge staat nu samen met zes andere foorkramers zelf terecht voor bendevorming, kwaadwillige belemmering van het verkeer en weerspannigheid.

Een aantal van hen worden ook vervolgd voor verboden wapenbezit en het toebrengen van slagen aan politiemensen. De meeste tenlasteleggingen worden door de foorkramers betwist.

Wel veroordeeld, geen straf

De rechtbank besloot voor alle beklaagden over te gaan tot een opschorting van straf voor een termijn van drie jaar, omdat de beklaagden nog een blanco strafblad hadden en ze sinds de feiten ook niets meer mispeuterd hebben. Als de foorkramers binnen die periode dus geen nieuwe feiten plegen, ontlopen ze elke vorm van straf. Geen van de foorkramers was aanwezig tijdens de uitspraak, één van hen werd zelfs bij verstek veroordeeld.

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio