© jhp

Opnieuw klap voor Eurostadion: ongunstig milieuadvies

Ruimte Vlaanderen geeft een ongunstig advies op de aanvraag voor een milieuvergunning voor het Eurostadion, dat meldt Belga. De beslissing is opnieuw een tegenslag in het dossier rond het nieuwe nationale stadion, dat op Parking C van de Heizel moet komen.

Ruimte Vlaanderen is de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening, en adviseert de provincies (die de definitieve beslissing moeten nemen). De dienst onderzocht de impact van het project op de leefomgeving, en adviseert de provincie Vlaams-Brabant nu om de milieuvergunning niet toe te kennen. Het advies is niet bindend maar wel een duidelijk signaal.

Dat blijkt uit het bewuste dossier, dat persagentschap Belga kon inkijken. Het Eurostadion zou op Parking C van de Heizel moeten komen, op grondgebied van de Vlaams-Brabantse gemeente Grimbergen. Het ongunstige advies is opnieuw een tegenvaller voor bouwheer Ghelamco.

Eerste steen

Enkele dagen geleden hielden verschillende betrokken burgemeesters al een spoedberaad over Eurostadion. Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) hoopte een negatief advies uit te dragen. Begin juni wil Ghelamco op parking C in Grimbergen de eerste steen leggen van het Eurostadion. Een bouwvergunning is er nog niet en het lijkt er niet op dat die er snel zal komen.

Het is dus duidelijk dat de timing krap wordt. De onduidelijkheid rond de financiering van het project en de vrees voor een verkeersinfarct hebben het draagvlak voor het stadion volledig uitgehold.

‘Een ramp voor de hele regio’

Het comité Stadion Parking C, dat omwonenden verenigt, kondigde eerde al aan alle wettelijke middelen te zullen uitputten om te verhinderen dat het project er komt. En na Wemmel diende ook de stad Vilvoorde een bezwaarschrift in.

Volgens burgemeester Hans Bonte (SP.A) zou de komst van het stadion op milieu- en mobiliteitsgebied een ramp zijn voor de hele regio. Bonte wees er eerder op dat het om meer gaat dan een voetbalstadion.

Alain Courtois onthult wat de UEFA zal doen als het Eurostadion er niet komt

© jhp

Het nationaal voetbalstadion dat op Parking C in Grimbergen moet komen was een fel besproken agendapunt op de gemeenteraad in Brussel maandagavond. Eerste schepen Alain Courtois (MR) moest heel wat vragen beantwoorden over de vertragingen die de bouw van het stadion al hebben opgelopen.

Voor Courtois lijkt het alvast simpel: als er geen stadion is tegen het EK 2020, dan gaat UEFA wel naar een ander land. Fabian Maingain (DéFI), Marie Nagy (Ecolo), Joëlle Milquet (cdH) en Johan Van den Driessche (N-VA) wilden van Courtois weten hoe het nu staat met die vertragingen, of de UEFA schadevergoedingen kan eisen als er toch geen Eurostadion komt en of de stad Brussel een plan B achter de hand heeft.

Over dat laatste was de eerste schepen duidelijk: “Er is geen plan B en er zal ook geen zijn”. Daarmee sluit Courtois een mogelijke renovatie van het huidige Koning Boudewijnstadion uit.

Erger dan de mogelijke schadevergoedingen is de “catastrofale” imagoschade voor Brussel als er geen stadion klaar zou zijn voor het EK in 2020.

Maar, zo ging Courtois verder, de oppositie zou niet te veel met de vinger naar hem moeten wijzen aangezien hij enkel uitvoert wat de vorige Brusselse regering - bestaande uit PS, sp.a, Open Vld, Ecolo en Groen - besliste in Oostende in mei 2013 alsook wat de regering van het Brusselse gewest - PS-sp.a, Open Vld, DéFI, cdH en CD&V - heeft beslist in het kader van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling dat voorziet in een afbraak van het Koning Boudewijnstadion.

Soap rond buurtweg gaat door: bouwheer Eurostadion dreigt met kranen

© Stijn Cools

Nadat de gemeenteraad van Grimbergen heeft beslist de buurtweg die over het terrein van Parking C loopt niet af te schaffen, heeft bouwheer Ghelamco vandaag een graafmachine laten komen.

De gemeenteraad van Grimbergen had donderdagavond geen meerderheid gevonden voor de afschaffing van de buurtweg op Parking C. De afschaffing is noodzakelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen voor de realisatie van het Eurostadion. Hoe het nu administratief verder moet is nog onduidelijk.

Vrijdag liet bouwheer Ghelamco een graafmachine ter plaatse komen om de gemeente onder druk te zetten. Er werd uiteindelijk niet gegraven, maar de buurtweg werd wel al afgespannen met linten. Met de actie wil Ghelamco aantonen dat de buurtweg al een hele tijd niet meer wordt gebruikt, aangezien er zelfs een graafmachine aan te pas komt om hem te vinden.

Stemming

Meerderheidspartij Groen stemde tegen de afschaffing van de buurtweg. Twee leden van de Franstalige oppositie UF stemden voor en één onthield zich. Dit resulteerde in een staking van stemmen: zestien voor, zestien tegen en één onthouding waardoor de buurtweg niet afgeschaft wordt.

Om de schrapping van deze buurtweg te bekomen spande bouwheer Ghelamco vorig jaar een zaak aan voor de vrederechter van Grimbergen. Die stelde in zijn vonnis van 5 september 2016 dat er van verjaring van de buurtweg geen sprake is. Hij wees echter wel op enkele vaststellingen die duiden op een sterk verminderd gebruik. Zo kan de buurtweg door de aanwezigheid van vele auto’s op Parking C in de praktijk niet meer gebruikt worden als er evenementen plaatsvinden in de Heizelpaleizen. De vrederechter beval Grimbergen daarom op straf van een dwangsom binnen de maand een formeel verzoek te richten tot de deputatie om de buurtweg af te schaffen.

© BELGA

© BELGA

VIDEO. Actievoerders blokkeren poort hoofdkantoor ontwikkelaar Eurostadion

© thv

Het Taal Aktie Komitee heeft zaterdag een symbolische actie gehouden aan de kantoren van projectontwikkelaar Ghelamco in Ieper. Ze protesteren tegen de bouw van het Eurostadion.

“We komen hier met de schop graven naar de rechtsgrond voor het Eurostadion op parking C, mijnheer.” De leden van het Taal Aktie Komitee spitten zaterdag bij valavond ook letterlijk een klein deel van de voortuin van het kantoor van Ghelamco in de Ieperse industriezone uit. De toegangspoort naar het bedrijf maakten ze met kettingen vast. Verscheidene borden met de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kwamen van parking C mee naar de Westhoek en werden voor het gebouw van Ghelamco geplant. De militanten spanden tussen de vlaggenmasten ook een groen-wit lint van het type dat op parking C in Grimbergen wordt gebruikt door Ghelamco en ze hingen slogans op dat Vlaams-Brabant niet te koop is. “Hier hebben we geen buurtweg gevonden, op parking C ligt die wel”, zegt Dieter Delrue van T.A.K. “Dat heeft Ghelamco ook te horen gekregen van de rechter, maar 's anderendaags stonden de arbeiders er wel met een graafmachine en begonnen zij delen van de parking af te spannen. Dit is een evenredige reactie van onze zijde. Een symbolische actie om te tonen dat we niet akkoord gaan met de bouw van het Eurostadion.”

“Ghelamco zou het geld beter aan een degelijk project besteden. Nu gooien ze het in een bodemloze put. We wachten nu af hoe ze gaan reageren. Als dat nodig is, komen we nog terug naar de Westhoek.”

Gemeenteraad Grimbergen vindt geen meerderheid voor afschaffing buurtweg Parking C Eurostadion

De gemeenteraad van Grimbergen heeft donderdagavond geen meerderheid gevonden voor de afschaffing van de buurtweg op Parking C. Meerderheidspartij Groen stemde tegen. Twee leden van de Franstalige oppositie UF stemden voor en één onthield zich. Dit resulteerde in een staking van stemmen: zestien voor, zestien tegen en één onthouding waardoor de buurtweg niet afgeschaft wordt. De afschaffing is noodzakelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen voor de realisatie van het Eurostadion. Hoe het nu verder moet is nog onduidelijk.

Om de schrapping van deze buurtweg te bekomen spande bouwheer Ghelamco vorig jaar een zaak aan voor de vrederechter van Grimbergen. Die stelde in zijn vonnis van 5/9/2016 dat er van verjaring van de buurtweg geen sprake is. Hij wees echter wel op enkele vaststellingen die duiden op een sterk verminderd gebruik. Zo kan de buurtweg door de aanwezigheid van vele auto’s op Parking C in de praktijk niet meer gebruikt worden als er evenementen plaatsvinden in de Heizelpaleizen. De vrederechter beval Grimbergen daarom op straf van een dwangsom binnen de maand een formeel verzoek te richten tot de deputatie om de buurtweg af te schaffen.

Conform de wetgeving organiseerde Grimbergen hiertoe echter eerst een openbaar onderzoek dat 68 bezwaarschriften opleverde. Luidens de ontwerpbeslissing die donderdagavond aan de gemeenteraad werd voorgelegd, waren al deze bezwaren ongegrond en zou aan de deputatie, die in dit dossier de knoop moet doorhakken, voorgesteld worden om de buurtweg af te schaffen. De waarde van de buurtweg, die behoort tot het publiek domein en derhalve eigendom is van de gemeente Grimbergen, werd luidens deze beslissing geschat op 1,45 miljoen euro, het drievoud van het bedrag uit de dadingsovereenkomst die de gemeente in juni vorig jaar sloot met Ghelamco en de stad Brussel. Als gevolg van het vonnis van de vrederechter is deze overeenkomst echter komen te vervallen.

Ghelamco gaat motivering van beslissing juridisch evalueren

Projectontwikkelaar Ghelamco laat weten dat het pas een standpunt zal innemen na juridische evaluatie van de raadsbeslissing.

Volgens Ghelamco-bestuurder Philip Neyt lijkt de negatieve raadsbeslissing alvast in strijd te zijn met het vonnis dat de vrederechter van Grimbergen in september vorig jaar in deze zaak velde. "We denken tevens dat elke rede zoek is. Er is immers geen enkele functionaliteit van deze spookbuurtweg die een project van nationaal en regionaal belang in de weg staat", aldus Neyt. Ghelamco blijft naar eigen zeggen geloven in de kwaliteit van het project en gelooft nog steeds in de goede afloop.

N-VA roept op werk te maken van renovatie Koning Boudewijnstadion

Naar aanleiding van de gemeenteraadsbeslissing roept N-VA bij monde van Philip Roosen, fractieleider in de Grimbergse gemeenteraad, en Johan Van Den Driesche, fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, op om werk te maken van de renovatie van het Koning Boudewijnstadion.

"Het Eurostadionproject is daarom niet van de baan, maar zal zeker verder vertraging oplopen. Daarom de oproep van de N-VA tot de Brusselse politieke voortrekkers Guy Vanhengel en Alain Courtois om opnieuw met een wit blad te beginnen om te bepalen wat we op parking C willen doen en de moed te tonen om dringend werk te maken van een plan B", aldus Roosen en Van den Driessche.

Gemeenteraad wil voetweg behouden en werpt hindernis op voor Eurostadion

© IF

16 stemmen voor, 16 tegen en één onthouding. Dat was de stemming gisteravond over de afschaffing van de voetweg op Parking C. De provincie Vlaams-Brabant nu moet beslissen, wel dus met het advies dat Grimbergen de afschaffing niet wil.

Nog voor de gemeenteraad begon, was er nog crisisoverleg tussen de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en Groen. CD&V en Open VLD waren voor het afschaffen van de voetweg, Groen tegen. Maar het overleg haalde niets uit. Toen agendapunt 19 ten berde kwam, bleek er geen meerderheid om een advies te geven om de buurtweg nummer 3 op Parking C af te schaffen. De afschaffing is nodig om het Eurostadion te kunnen bouwen. Uiteindelijk stemden CD&V en Open VLD voor het afschaffen van de buurtweg, Groen, Vernieuwing en SP.A stemden tegen. De UF-fractie was verdeeld met twee stemmen voor de afschaffing, Jean De Wit (UF) onthield zich.

Meer voetbalnieuws