Schietstand moet verslag maken over maatregelen tegen geluidsoverlast

De milieuvergunningsvoorwaarden voor de kleiduifschietstand in Duipt 6 werden aangepast. Volgende bijzondere voorwaarde werd opgelegd: de uitbater moet jaarlijks een schriftelijk verslag bezorgen aan het college van burgemeester en schepen.

hhm

Het schepencollege zal dit verslag openbaar maken. Het verslag bevat de maatregelen op korte en middellange termijn om de geluidsoverlast in de buurt te beperken. De uitbater moet hierbij rekening houden met de best beschikbare verantwoorde technieken.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio