© Mia Uydens

Fietspaden in Malle zijn groot pijnpunt

De fietspaden in Malle scoren heel slecht en daaraan moet iets worden gedaan. Dat is de raad van de provincie Antwerpen, die via een Provinciale Fietsbarometer

de belangrijkste fietspaden onder de loep nam.

Jan Vorsselmans

De Provinciale Fietsbarometer bundelt info over de veiligheid, het comfort en het gebruik van fietsroutes van het bovenlokale functionele fietsnetwerk. Malle is de eerste gemeente in de Voor- en Noorderkempen die op dat vlak onder de loep werd genomen.

In Malle werd zo’n 33 kilometer aan wegen onderzocht. Het ging vooral om gewestwegen, want het zijn juist die wegen die tot het bovenlokale functionele fietsnetwerk behoren. De resultaten zijn barslecht, want Malle scoort met 5,8/10 onder het sowieso al niet zo schitterende provinciale gemiddelde van 6,2/10.

Tellingen

In samenwerking met de Fietsersbond werden heel wat zaken onderzocht, waaronder het trilcomfort, de breedte van de fietspaden en de breedte tussen fietspad en rijweg. Ook de weginfrastructuur waar fietsers zich in gemengd verkeer bewegen, kwam aan bod. Op bepaalde plaatsen vonden tellingen plaats, waarbij opvalt dat er op de Antwerpsesteenweg tussen de beide dorpskommen van Malle dagelijks gemiddeld 769 personen, vooral scholieren, fietsen. Reden temeer om dat tracé fietscomfortabeler te maken, ook al liggen daar vrije fietspaden.

“Er is veel werk aan de winkel”, geeft gedeputeerde van Mobiliteit in de provincie Antwerpen Luk Lemmens (N-VA) toe. “Maar wat Malle betreft: die gemeente zelf treft geen schuld. Het toeval wil dat zowel West- als Oostmalle doorkruist worden door gewestwegen waaraan een en ander schort. Het Vlaams Gewest is daar verantwoordelijke voor een degelijke (fiets)wegeninfrastructuur. De provincie Antwerpen zal Malle zo veel mogelijk helpen en steunen door mee te blijven aandringen op het aanleggen van betere fietspaden.”

Werken

Schepen van Mobiliteit Paul Van Ham (N-VA) wijst erop dat het fietspad op de Zoerselbaan wel goed scoort en hoopt dat het Vlaams Gewest spoedig werk maakt van de aanleg van vrijliggende fietspaden op het traject van de Antwerpsesteenweg tussen Sint-Antonius en Westmalle. “Nu zijn er werken aan de gang in Schilde. Ik hoop dat deze missing link in Westmalle meteen daarna aan de beurt komt. Daarnaast is het zo goed als zeker dat de doortocht van de Hoogstraatsebaan in het centrum van Oostmalle in 2018 wordt heraangelegd, maar ook de Lierselei en de Herentalsebaan-Heihuizen moeten worden aangepakt.”Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio