© BELGA

Peeters zet Brusselse geluidsnormen op de helling

De Brusselse regering kan haar strenge geluidsnormen voor vliegtuigen niet opleggen, want er zitten procedurefouten in haar wetgeving. Dat heeft minister van Economie Kris Peeters (CD&V) ontdekt.

Er is een brief onderweg van Kris Peeters naar Brussels minister van Leefmilieu, Céline Frémault (cdH), bevoegd voor de geluidsnormen.

Daarin wijst hij haar erop dat ze heeft nagelaten om “technische voorschriften aan te melden bij de Europese Commissie”. Zonder die aanmelding kan elke vliegtuigmaatschappij met succes naar de rechter trekken om de normen aan te vechten.

De brief is een uithaal naar het Brussels Gewest, dat haar huiswerk moet overdoen. Op 1 januari hadden die strengere geluidsnormen al moeten ingaan, maar de Vlaamse regering heeft daartegen een belangenconflict ingeroepen. Omdat de normen strenger zijn, dreigen vliegtuigen namelijk uit te wijken naar routes boven Vlaams grondgebied.

Het is nog afwachten op de reactie van het Brussels Gewest. Wel kijkt iedereen naar minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om een allesomvattende vliegwet op te stellen.