© Hollandse Hoogte

Sociale media zaaien twijfel over nut vaccins

Sociale media zoals Facebook spelen een belangrijke rol bij twijfel over vaccinatie. “Er worden verhalen en emotionele beweringen verspreid, en wetenschappelijke argumenten worden niet in rekening gebracht”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.

syma

Vlaamse peuters en jongeren zijn heel goed gevaccineerd, het gros van de ouders onderkennen het belang van vaccins voor de gezondheid van hun kind, maar twijfel over vaccinatie is wel een groeiend probleem. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit Antwerpen en KU Leuven op vraag van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. “Door twijfel te zaaien over het nut en de werking van vaccinatie of door het uitvergroten van vermeende nevenwerkingen komt de groepsimmuniteit onder druk te staan”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.

“Twijfel over vaccinatie wordt vaak via sociale media verspreid door gebruik te maken van emotionele beweringen en verhalen. Wetenschappelijke argumenten worden niet in rekening gebracht. Als ouders ervoor kiezen om hun kinderen niet te laten vaccineren of de vaccinatie uit te stellen, ondermijnen ze de groepsimmuniteit, omdat de groep vatbare mensen dan vergroot en infecties weer kunnen circuleren. Dat heeft in het verleden al geleid tot nieuwe epidemieën van mazelen.” Vooral in de provincie en met name in de stad Antwerpen worden minder kinderen gevaccineerd dan in de rest van Vlaanderen.

Als antwoord op de twijfel moeten toegankelijke websites ouders kwaliteitsvolle informatie en antwoorden op hun vragen geven. Dit voorjaar nog lanceert het Agentschap Zorg & Gezondheid een website over vaccinatie, met een apart luik over ­nevenwerkingen en voor het ontkrachten van geruchten.