© WAS, JVDP

Bom onder Oosterweel nog lang niet ontmijnd na gesprek tussen BAM en Zwijndrecht

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht en de overheidsdienst Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) hebben vrijdag geprobeerd om tot een vergelijk te komen over het tracé van de Oosterweelverbinding, maar dat is nog niet gelukt.

Lex Moolenaar

Zwijndrecht keurde vorige maand de plannen voor Oosterweel op haar grondgebied af omdat de gemeente vond dat er geen rekening werd gehouden met haar bezwaren over fijn stof en geluidsoverlast. Er was toen sprake van een “nieuwe bom onder Oosterweel”, omdat voor het eerst ook de tot dan weinig gecontesteerde plannen op Linkeroever officieel werden aangevochten.

Vrijdag probeerden het college van burgemeester André Van de Vyver (Groen) en de BAM – de dienst die door de Vlaamse overheid als bouwheer is aangesteld voor Oosterweel – hun standpunten te verzoenen.

“Constructief overleg”

Is dat gelukt? De meningen zijn verdeeld. “We hebben een zeer constructief gesprek gevoerd over de impact van onze bouwaanvraag voor Oosterweel op de lokale infrastructuur”, zegt CEO Jan Van Rensbergen van de BAM. “We gaan de resterende bezwaren van Zwijndrecht de komende weken bestuderen en daarna komt er een volgend gesprek.”

Heeft de BAM het idee dat dit gesprek de bom onder Oosterweel heeft ontmijnd? “Nee, zover zijn we nog niet”, zegt Jan Van ­Rensbergen. “Veel van de gemeentelijke bezwaren behoren niet tot de bouwaanvraag en dus ook niet tot onze opdracht. Daarnaast willen wij ook niet in vaarwater terechtkomen van de intendant voor de overkapping van de Ring, die nu uitspraken mag doen over de plannen voor Linkeroever.”

Kritischer

André Van de Vyver, de groene burgemeester van Zwijndrecht, reageert kritischer. “De BAM gaat niet mee in ons aandringen op snelle maatregelen, zoals het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel”, zegt hij.

“Ook onze vraag om de snelwegen die ons grondgebied omringen te ondertunnelen en te overkappen, vindt weinig gehoor. De BAM blijft zich daarvoor baseren op een kostenraming van 1,3 miljard euro door studiebureau Arcadis. Maar dat lijkt ons niet realistisch in verhouding tot de 3,4 miljard euro die Oosterweel in totaal zou kosten.”

“Toch willen we zeker onze goede wil tonen”, gaat Van de ­Vyver verder. “Er is afgesproken dat er een goede kostenraming zal worden gemaakt van onze plannen, al is de BAM niet bereid om daarvoor een offerte vragen aan de drie kandidaten voor het project.”

Van de Vyver is niet echt gelukkig met de sfeer van de gesprekken. “We zijn niet gediend met het zeer ongepaste dreigement van een van de kopstukken van de BAM om naar het provinciebestuur te stappen om de beslissing van onze gemeenteraad te schorsen.”

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring