© Getty Images

Vlaams onderzoek: “Over vijf jaar keert het tij voor de bij”

Vlaams onderzoek legt bloot dat het zogenaamde ‘deformed wing virus’ een nog grotere impact heeft op de bijen dan aanvankelijk werd aangenomen. Het lijkt de zoveelste klap voor deze fragiele schakel in ons ecosysteem. En toch is er hoop, dankzij een kweekprogramma met bijen die virusresistent zijn.

Hans Otten
DOEN!