KAART. Zoveel bewoners telt uw gemeente

Foto: rr

KAART. Zoveel bewoners telt uw gemeente

Print

De provincie Antwerpen telt 1.833.330 inwoners. Dat zijn er 9.194 meer dan in 2016. In de steden Antwerpen, Mechelen, Lier, Geel en Turnhout stijgt het aantal inwoners fors. Maar volgens experts is van een vlucht naar de stad geen sprake.

Ontdek op deze kaart hoeveel bewoners in uw gemeente wonen en hoeveel inwoners er in een jaar tijd zijn bijgekomen.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken publiceert jaarlijks de bevolkingscijfers die opgenomen zijn in het Rijksregister.Daaruit blijkt dat zich sinds begin januari van vorig jaar 9.194 nieuwe inwoners in de provincie Antwerpen vestigden.

Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Geel en Lier spannen de kroon en zijn goed voor meer dan een derde van de totale groei.

Herselt, Rumst en Lint verliezen op hun beurt de meeste inwoners.

Wijnegem kende met 3,1% de grootste procentuele groei.

België

In totaal zijn er nu 11.303.528 inwoners in België. Dat is een stijging met 35.618 ten opzichte van 1 januari 2016. Vlaanderen en Wallonië groeiden met respectievelijk 32.090 en 7.873 burgers terwijl het bevolkingscijfer in het Brussels Hoofdstedelijk gewest met 4.345 daalde.

Stad heeft hoger geboortecijfer

“Het is normaal dat de bevolkingscijfers elk jaar een beetje fluctueren”, zegt gewoon hoogleraar Dimitri Mortelmans van de Universiteit Antwerpen. “Er is zeker geen sprake van een vlucht naar de stad. De daling in de kleinere gemeentes valt vaak te verklaren door de vergrijzing en een relatief hoger sterftecijfer. In grotere steden is voornamelijk een hoger geboortecijfer de oorzaak van de groei. In een stad als Antwerpen ligt het geboortecijfer al jaren hoger dan het aantal overlijdens.”

Bekijk op onderstaande kaart het aantal inwoners in jouw gemeente. Klik op een gemeente voor meer info. In de gemeenten in het rood is het bevolkingsaantal gedaald.

MEEST RECENT