© BELGA

Nieuwe wet al meteen in koelkast: software digitale bouwaanvraag niet af

Op 23 februari voert Vlaanderen de digitale bouwaanvraag in, maar er bestaat geen software die de gemeenten toelaat om die aanvragen te verwerken. Lokale overheden die op het nieuwe systeem hadden gerekend, dreigen zo een achterstand op te lopen in het behandelen van de dossiers.

Marc Helsen, Jan Stassijns, Sven Van Haezendonck

Op voorstel van Vlaams ­minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) keurde de Vlaamse regering de zogenaamde ‘omgevingsvergunning’ goed. De regelgeving wordt op 23 februari van kracht. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. “Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming”, zegt Schauvliege. “De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket: het Omgevingsloket. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten.”

Maar voorlopig nog niet. Want de bedrijven die de softwareprogramma’s voor de digitalisering moeten schrijven – zoals het ­Kempense Cipal, bijvoorbeeld – blijken niet klaar. En dus moeten de gemeenten die in het systeem willen stappen al meteen uitstel vragen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten mort: “De gemeenten kunnen pas instappen als ze beschikken over een performant dossierbehandelingssysteem. Dat is er nu niet.”

Vastgoed

Jobs in de regio