Gemeenteraad in 10 uitspraken: “De microfoons werken prima, u hoeft niet te roepen”

Foto: JVDP

Gemeenteraad in 10 uitspraken: “De microfoons werken prima, u hoeft niet te roepen”

Print
Antwerpen -

De Antwerpse gemeenteraad. Dat is in het beste geval een plek van welsprekendheid en in het slechtste geval een plek waar beledigingen en verwijten in het rond vliegen. Wij vatten de gemeenteraad van maandagavond samen in tien opvallende uitspraken.

1. “Als die camera’s ook de trams en bussen kunnen zien, is het misschien wel een idee om die beelden te gebruiken om de vertragingen te registreren, want op de elektronische borden moeten we niet vertrouwen.”

• Groen-fractieleider Wouter Van Besien grijpt een agendapunt over het in gebruik nemen van de bewakingscamerabeelden van De Lijn handig aan om de vertragingen bij bussen en trams aan te kaarten en de slechte manier waarop daarover volgens hem gecommuniceerd wordt.

2. “Allemaal heel interessante tussenkomsten, ware het niet dat ze thuishoren in het Vlaams parlement.”

Gemeenteraad in 10 uitspraken: “De microfoons werken prima, u hoeft niet te roepen”
Bart De Wever Foto: Jan Van der Perre

• Burgemeester Bart De Wever wimpelt twee tussenkomsten over camerabeelden van De Lijn af door er op zijn typisch sarcastische wijze op te wijzen dat de gedane voorstellen niet tot zijn bevoegdheid behoren. Met die uitleg neemt Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter geen genoegen. “Die mantra gaat niet op. U bent de voorzitter van de grootste partij in de Vlaamse regering. U zet graag twee petjes op en moet dan ook uw verantwoordelijkheid dragen. Via onze tussenkomsten kan u de ideeën ingang doen vinden bij minister Weyts”, pleit Dewinter. “Ik zal het woord voor woord doorvertellen”, repliceert De Wever, zonder van cynische modus te veranderen.

Gemeenteraad in 10 uitspraken: “De microfoons werken prima, u hoeft niet te roepen”
Dirk Van Duppen Foto: Jan Van der Perre

3. “Ik vind het wel een beetje gortig worden. Overal in Vlaanderen zit u te verkondigen dat u propere lucht wil, maar wanneer wij een maatregel treffen die daar echt werk van maakt bent u plots tegen.”

Dirk Van Duppen, PVDA-raadslid en tevens lid van Geneeskunde voor het Volk, trekt elke gemeenteraad ten strijde om maatregelen voor propere lucht te eisen. Maandagavond toonde zijn fractie zich echter tegenstander van de manier waarop de lage-emissiezone wordt ingevoerd. Die milieumaatregel zou volgens Van Duppen immers vooral de minder gegoede Antwerpenaren met een oude wagen treffen. Arts en N-VA-raadslid Kevin Vereecken vindt dit een hypocriete houding.

Gemeenteraad in 10 uitspraken: “De microfoons werken prima, u hoeft niet te roepen”
Wouter Van Besien Foto: Jan Van der Perre

4. “Meneer De Wever, u bent historicus. Dan zou men kunnen verwachten dat u dit historische moment aanvoelt. […] U kan als straatvechter de strijd aangaan en het uitvechten voor de rechter, of u kan voor de historische stap gaan en voor overleg kiezen met de actiegroepen.”

• Groen-fractieleider Wouter Van Besien doet een emotionele oproep aan burgemeester Bart De Wever om de confrontatiestrategie te laten varen in het Oosterweeldossier. Zijn betoog haalt echter weinig uit, zo zou blijken uit de latere tussenkomsten van de meerderheid.

5. “Met uw amendement heeft u uw politieke strategie verraden. U bent alleen uit op de politisering van dit dossier en wil het nog maar eens blokkeren. Dat procedurevoeren heeft u goed afgekeken van de advocaten.”

Gemeenteraad in 10 uitspraken: “De microfoons werken prima, u hoeft niet te roepen”
Johan Klaps Foto: Jan Van der Perre

• N-VA-raadslid Johan Klaps is de tegenstand van Wouter Van Besien in het Oosterweeldossier kennelijk meer dan beu. Een amendement van de Groen-fractieleider om wegenwerken op Linkeroever tijdelijk een halt toe te roepen, alvorens er een akkoord is met de actiegroepen, kan maar op weinig appreciatie rekenen van Klaps en Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “Als het er op aankomt om niks te doen, dan bent u wel de specialist”, zo deed Kennis er nog een schep bovenop. “Ik ben geen procedureridder en wil geen stokken in de wielen steken, maar in dit dossier zitten enorme fouten. Deze powerplay helpt ons niet vooruit”, zo verdedigde Van Besien zich.

Gemeenteraad in 10 uitspraken: “De microfoons werken prima, u hoeft niet te roepen”
Kathleen Van Brempt Foto: rr

6. “Ik heb hierbij een zeer sterk ‘walk and don’t look back’-gevoel. Er wordt niet gekeken naar wat er in de rest van de wereld gebeurt.”

• Sp.a-fractieleider Kathleen Van Brempt hekelt de manier waarop het stadsbestuur mordicus vasthoudt aan het Oosterweeltracé, maar doet dat met een terminologie die wat vreemd aanvoelt. Van Brempt gebruikt immers de historische uitspraak die de socialistische burgemeester Patrick Janssens destijds deed om het BAM-tracé te verdedigen. Die uitspraak heeft Janssens nog jaren achtervolgd. Er werden maandag dan ook enkele wenkbrauwen gefronst toen Van Brempt de gevleugelde woorden uitsprak.

7. “Ik ben een van die politici die nooit de bus of de tram nemen in Antwerpen. Nooit of nooit, want dat is levensgevaarlijk. Er zijn daar letterlijk al doden gevallen.”

Gemeenteraad in 10 uitspraken: “De microfoons werken prima, u hoeft niet te roepen”
Anke Van dermeersch Foto: Jan Van der Perre

Anke Van dermeersch van Vlaams Belang is bepaald geen fan van het openbaar vervoer in Antwerpen. Volgens haar heerst er enorm veel agressie en vandalisme op de trams en bussen en zij staaft die bewering met statistieken. De uitspraak van Van dermeersch lokt heel wat commotie uit in de raadszaal. Burgemeester Bart De Wever houdt echter het hoofd koel. “We zijn er ons wel degelijk van bewust dat het veiligheidsgevoel een rol speelt om al dan niet de tram of bus te nemen. Maar dit soort overdrijvingen van een raadslid helpt dat veiligheidsgevoel alleszins niet vooruit.” Van dermeersch bijt echter van zich af. “Ik blijf erbij. Ik zal niet het eerste dodelijke slachtoffer zijn, want in 2008 is er een dodelijk incident geweest op een bus in Antwerpen. Die politiek correcte kramp hoeft dus niet.”

8. “De microfoons werken prima. U hoeft niet te roepen.”

Mie Branders van PVDA heeft zich net in een tien minuten durend betoog enorm opgewonden over de loodvervuiling die werd veroorzaakt door Umicore in Hoboken. Burgemeester De Wever wijst Branders er even op dat roepen niet nodig is om gehoord te worden.

9. “PVDA heeft zeker de kar getrokken in dit dossier, dat kan ik niet ontkennen.”

Gemeenteraad in 10 uitspraken: “De microfoons werken prima, u hoeft niet te roepen”
Carine Leys Foto: Jan Van der Perre

• N-VA-fractieleidster Carine Leys en de PVDA, dat is doorgaans water en vuur op de gemeenteraad. Leys laat geen gelegenheid onbenut om te benadrukken dat de PVDA een achterhaalde, communistische partij is die een afkeer heeft van de vrije markt. Voor een keer moet ze ootmoedig toegeven dat de PVDA al die tijd terecht de luchtvervuiling veroorzaakt door Umicore heeft aangekaart. Die erkenning kan Mie Branders maar nauwelijks tot bedaren brengen. “Eerst was er de ontkenningsfase, vervolgens schoot het N-VA-bestuur in Hoboken liever op de boodschapper in plaats van iets te doen. Nu moeten we het enkel met woorden doen. […] Ik verwacht nu een klein excuus van het N-VA-bestuur.”

10. “Laat mij nog één minuut tussenkomen. Ze luistert niet naar mijn antwoord!”

Gemeenteraad in 10 uitspraken: “De microfoons werken prima, u hoeft niet te roepen”
Bart De Wever en Nabilla Ait Daoud Foto: Jan Van der Perre

• De debatregels in de gemeenteraad zijn heel strikt geregeld. De spreektijd per spreker is beperkt en bij interpellaties van raadsleden mogen schepenen eenmaal antwoorden, maar niet opnieuw na de repliek van het raadslid dat de tussenkomst deed. Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud durft het al wel eens moeilijk hebben met die conventies. Groen-raadslid Freya Piryns kaartte aan dat de stad te weinig doet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Schepen Ait Daoud antwoordde dat de lage-emissiezone wel degelijk de luchtkwaliteit zal verbeteren, maar Piryns bleef onverstoord dezelfde trom roeren. Ait Daoud eiste daarop opnieuw het woord op, maar burgemeester Bart De Wever moest haar meermaals duidelijk maken dat dat niet kon.

We sluiten af met een bedenking van Thomas Goorden, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil opkomen met zijn Burgerlijst.