© Photo News

Aantal werkzoekenden in Antwerpen daalt door aantrekkende arbeidsmarkt

De Antwerpse arbeidsmarkt kende in december vorig jaar een duidelijke daling van het aantal werkloze werkzoekenden, dit voornamelijk door economische groei. De daling is het sterkst bij de groep 25- tot 50-jarigen. Ook het aantal allochtone werkzoekenden kent een daling, zij het iets minder dan de autochtone groep.

Eind december telde de stad 34.239 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 1.928 minder dan een jaar eerder, ofwel een daling van 5,3 procent. Daarmee komt de werkloosheidsgraad uit op 15,1 procent. In heel Vlaanderen bedroeg de daling 5,9 procent.

Bij de jongeren onder 25 gaat het om een daling van 4,4 procent. De leeftijd 25-50 ziet een daling van 6,2 procent. Boven de 50 jaar gaat het om een min van 3,4 procent. De daling was ook het sterkst voor de zeer langdurige werklozen (meer dan 2 jaar), goed voor 6,0 procent minder.

Allochtonen

Naast de daling van het aantal autochtone niet-werkende werkzoekende van 6,1 procent, daalde het aantal bij de groep van allochtonen met 4,6 procent. Voor mensen met een Turkse of Marokkaanse origine gaat het om een daling van respectievelijk 9,8 en 9,5 procent.

De VDAB telde vorige maand 28,5 procent meer nieuwe vacatures dan een jaar eerder. “Dit is een structurele trend”, zegt Antwerps schepen voor Werk Marc Van Peel (CD&V). “Het gaat bijzonder goed in Vlaanderen en in Antwerpen.”

De stad Antwerpen zet in op allerlei soorten opleidingstrajecten. Talentenwerf probeert samen met bedrijven mensen om te scholen tot onder meer bouwvakkers. In 16 bouwopleidingen startten 61 deelnemers. Van de 46 personen die hun opleiding afrondden, vonden er 42 werk in hun specifieke vak.