© Shutterstock

"Zelfs meisjes van zes denken al dat jongens slimmer zijn"

"Hartverscheurend", zo omschrijft professor Andrei Cimpian de resultaten van zijn onderzoek naar genderstereotyperingen. Daaruit blijkt namelijk dat meisjes al op de leeftijd van 6 jaar onterecht hun geloof in eigen kunnen en intelligentie verliezen en denken dat jongens slimmer zijn. Volgens de wetenschappers is het belangrijk daar zo snel mogelijk komaf mee te maken, want dat idee bepaalt vaak de verdere levensloop en carrière.

flb

Uit een onderzoek van de Princeton, de New York University en de University of Illinois blijkt dat meisjes al op 6-jarige leeftijd beginnen te denken dat uitblinken op school vooral weggelegd is voor jongens. Volgens hoofdauteur Andrei Cimpian tonen de resultaten aan dat kinderen al op heel jonge leeftijd als een spons genderstereotiepen absorberen, in dit geval het idee dat intelligentie en talenten vaker aan jongens dan aan meisjes toebehoren.

Bordspel

Om tot die conclusie te komen, werden 400 kinderen aan een test onderworpen waarbij ze via een bordspel aan foto's van vrouwen en mannen persoonlijkheidskenmerken zoals intelligentie moesten toekennen. De resultaten, die werden gepubliceerd in Science, tonen aan dat meisjes veel minder vaak dan jongens intelligentie aan hun eigen geslacht koppelden. Opvallend genoeg begonnen die ideeën maar op te spelen bij een leeftijd van 6 jaar. De 5-jarige proefkonijntjes geloofden wel nog dat meisjes even slim zijn als jongens.

"Het is ontmoedigend om te zien dat deze ideeën al op vroege leeftijd bij kinderen naar boven komen", zegt Cimpian. "Dan pas besef je je dat het nog een hele strijd zal worden om meisjes op andere gedachten te brengen"

Grote impact

Volgens hem is het dan ook belangrijk dat er aan die stereotyperingen wordt gesleuteld want ze hebben een grote impact op het verdere leven en de carrièrekeuzes van meisjes. "Wanneer je vijf, zes of zeven bent, denk je nog niet na over je carrière, maar je maakt al wel beslissingen over welke vakken je volgt op school en aan welke buitenschoolse activiteiten je deelneemt. Wat als een heel klein verschil begint, kan snel uitgroeien tot iets groots", besluit de professor.

NIET TE MISSEN