© JVDP

Hangars Scheldekaaien op weg naar Spoor Oost

De kans is groot dat in de loop van 2017-2018 enkele van de hangars van de Scheldekaaien naar Spoor Oost verhuizen. De stad heeft een miljoen euro Europees geld ter beschikking en wil het voor die opmerkelijke verhuizing gebruiken.

kvh

“Het geld van dat Europese fonds willen we inzetten om de site Spoor Oost te verbeteren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA). “Voor de zuidzijde van het terrein, aan Hof ter Lo, zouden we al snel tot een verhuizing kunnen overgaan. De installatie van de hangars komt op die locatie niet in conflict met de Sinksenfoor. De stad heeft zich geëngageerd om de kaaihangars als erfgoed te behouden, op Spoor Oost doen we er iets nuttigs mee. Ze kunnen er dienst doen als shelters bij regenweer of om markten te organiseren.”

Een maandenlange bevraging van omwonenden en gebruikers heeft bevestigd dat het beperkte gebruik van Spoor Oost te wijten is aan het onaangename karakter van de site. Door de installatie van luifels en hangars op drie strategische plaatsen wil de stad de uitgestrektheid van het terrein, ongeveer 10 hectare, doorbreken en het gebrek aan beschutting opvangen. Daar waar de verhuis van enkele ‘lagere’ hangars al redelijk snel kan gebeuren, worden de andere ingrepen – waaronder (water)spel- en sportvoorzieningen, ambachtelijke ateliers en foodmarkten – op langere termijn gepland.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Kaaien