© Photo News

Griepepidemie officieel in het land: behoed u met deze tips

Het aantal mensen dat met griepsymptomen langsging bij de huisarts, lag in de week tot 22 januari voor de tweede week op rij boven de epidemische drempel. Dat betekent dat er nu officieel sprake is van een griepepidemie, zo werd vernomen van viroloog Marc Van Ranst.

De epidemische drempel bedraagt 140 raadplegingen met griepsymptomen per 100.000 inwoners. Twee weken geleden gingen we met 233 raadplegingen voor het eerst dit griepseizoen boven die drempel, en vorige week gebeurde dat opnieuw, met 367 griepachtige raadplegingen, aldus Van Ranst.

Dit kan u doen:

Iedereen kan de overdracht van griep helpen inperken, zegt Sébastien Daems van het WIV.

- Raadpleeg zo snel mogelijk uw huisarts als u griepsymptomen heeft en volg zijn/haar aanbevelingen

- Blijf thuis en vermijd zoveel mogelijk overbodig contact om de verspreiding van de ziekte te voorkomen

- Was uw handen goed en frequent met water en zeep

- Hoest bij voorkeur in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg; hoest tegen uw arm -niet in uw handen- als u geen zakdoek heeft

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER