© IMAGEGLOBE

Grote Vogelweekend van Natuurpunt komt eraan

Zaterdag 28 en zondag 29 januari roept Natuurpunt Vlamingen weer op om vogels te tellen in de tuin. Met het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen wil de natuurvereniging al voor de 18de keer nagaan welke vogels er nog in de gemiddelde tuin voorkomen.

Het opzet is eenvoudig: vat een half uur post in of vlakbij de tuin om tuinvogels te tellen. Bedoeling is om bij te houden hoeveel vogels er tegelijkertijd te zien zijn. Daarna kunnen aantallen en soorten ingevoerd worden op vogelweekend.be. Op die site staan ook tips om vogels te herkennen.

Aan het Grote Vogelweekend namen vorig jaar ruim 15.000 mensen deel. “Een massale telling als het vogeltelweekend levert meer gegevens op dan we ooit zouden kunnen verzamelen met een team van professionele biologen”, zegt Gerald Driessens van Natuurpunt. “De gegevens leveren belangrijke inzichten over de evolutie van het tuinvogelbestand, die Natuurpunt ieder jaar bundelt in een vogelrapport.” Natuurpunt grijpt het telweekend ook aan om mensen het belang van voederen duidelijk te maken.

Vorig jaar stond de huismus op 1, de koolmees op 2 en de vink op 3. De zachte winter bracht toen opvallend weinig typische wintervogels als vinken, kepen en koperwieken op de been. “Er zijn enkele bijzonderheden waar we dit jaar opvallend naar uitkijken: wat is het effect van de Usutu-uitbraak onder merels afgelopen zomer? Zullen we minder mezen zien na het uitzonderlijk zwakke broedseizoen van het afgelopen, kletsnatte voorjaar?” Natuurpunt roept op zeker ook te rapporteren ‘hoe weinig’ soorten er zitten in de tuin. “Het ontbreken van bepaalde soorten, of de achteruitgang ervan, is immers even interessant”, klinkt het.

Maandag al startte de Vogeltelweek voor scholen.

Nu in het nieuws