© JVdP

Vijf vragen over de lage-emissiezone in Antwerpen: gaat de luchtkwaliteit nu echt verbeteren?

In Europa zijn er reeds 200 steden die over een lage-emissiezone (LEZ) beschikken. In eigen land bijt Antwerpen de spits af. Voor 20% van de voertuigen die nu in de stad rondrijden betekent de maatregel dat ze niet meer of onder voorwaarden de stad binnen de Singel of Linkeroever binnen mogen. De invoering van de zone moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in Antwerpen de volgende jaren fel verbetert.

patrick van de perre

In een reeks van 5 afleveringen kijkt Gazet van Antwerpen vooruit op de invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen. Dit eerste artikel is gratis beschikbaar voor iedereen. De andere artikels zijn exclusief voor abonnees van Gazet van Antwerpen. Wil jij ook alles te weten komen over de lage-emissiezone, dan kan je hier een gratis proefabonnement van 7 dagen nemen en mee genieten van ons GVA+ aanbod.

Ondanks een sensibiliseringscampagne bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de LEZ. En sommige critici stellen zich ook vragen bij het nut van dergelijk initiatief. Enkele antwoorden op de meest prangende vragen.

© JVdP

1. Waarom is de LEZ nodig?

“Antwerpen heeft een acuut probleem met de luchtkwaliteit. En dat heeft een impact op de gezondheid van de burgers. Door de LEZ in te voeren kunnen we de uitstoot van fijn stof met 41% en de uitstoot van roet met 60% terugdringen tegen 2020”, zegt de Antwerpse schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Volgens Roeland Samson, bio-ingenieur aan de Universiteit Antwerpen (UA), is de LEZ een goede keuze. “De LEZ zal ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit lokaal verbetert. En dat is belangrijk, want de slechte lucht leidt tot vroegtijdige overlijdens en ziekten zoals kanker en zelfs dementie. Alle onderzoeken van de Wereldgezondheidsorganisatie tonen aan dat vooral diesel zeer schadelijk is voor de gezondheid. De ergste vervuilers weren is een stap in de goede richting.”

2. Is de LEZ groot genoeg?

“Antwerpen heeft in 2012 een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat dit gebied het best te controleren valt. Een kleinere zone heeft veel minder gezondheidseffect dan we willen. Een grotere zone is moeilijker om mee te starten. Met deze zone mogen we een maximaal effect verwachten. Dit gebied is ook goed te controleren, waardoor niemand door de mazen van het net glipt”, zegt hoofd van Energie en Milieu Antwerpen, Filip Lenders, die het project leidt.

© JVdP

“We gaan de LEZ invoeren in de kernstad, inclusief kaaien, Leien en de Singel. Ook Linkeroever zit in de zone. Dat is een gebied van ongeveer 22 vierkante kilometer met ruim 200.000 inwoners. Dat is een ambitieuze start en op termijn bestaat de mogelijkheid om de zone uit te breiden tot in de districten. Sommige zones in het buitenland zijn veel kleiner dan die we in Antwerpen gaan introduceren”, zegt Ait Daoud.

3. Is een LEZ alleen voldoende?

“Het is toe te juichen dat Antwerpen hiermee start. Maar er is uiteraard meer nodig. Het is een gemiste kans dat de LEZ niet in heel Vlaanderen wordt ingevoerd. Pas dan zou de luchtkwaliteit erop vooruitgaan. Maar ik hoop en verwacht dat ook andere steden en gemeenten dit voorbeeld zullen volgen”, zegt Roeland Samson.

© JVdP

Verder vindt de bio-ingenieur dat er moet ingezet worden op snel en efficiënt openbaar vervoer. “Pas als mensen in het openbaar vervoer een goed alternatief vinden, zullen ze bereid zijn om de auto vaker aan de kant te laten staan. Daarnaast moet massaal worden ingezet op duurzame energie. In Nederland willen ze tegen 2035 alle voertuigen op diesel en benzine weren. Dat is echt een stap vooruit.”

Nabilla Ait Daoud legt de focus vooral op de verbetering van de lokale luchtkwaliteit. “Het argument dat het verkeer op de Ring de effecten van de LEZ tenietdoet, klopt niet. Een LEZ is vooral efficiënt in de dichtbevolkte zones rond het centrum en heeft een groot effect op ultrafijn stof. Voor de Ring is er een andere oplossing nodig. Maar daar wordt aan gewerkt.”

4. Zijn er kinderziekten in de LEZ?

“We zijn al vier jaar bezig met de invoering van de LEZ en zijn dus zeer goed voorbereid. En er is een sluitend netwerk van ANPR-camera’s waardoor we een zeer performante handhaving kunnen garanderen. Daardoor is het systeem veel gebruiksvriendelijker dan in pakweg Duitsland waar ze met vignetten werken. Bij ons volstaat registeren indien dit nodig is. Zelfs tot 24 uur na het binnenrijden van de LEZ”, zegt de schepen.

“De regelgeving is in orde. Net zoals de camera’s waarmee we de LEZ gaan controleren. Belgen die met een goedgekeurde auto rijden, hoeven zich – net zoals de Nederlanders – niet te registreren. Voor automobilisten die in aanmerking komen voor een uitzondering of tijdelijke toelatingen volstaat het om zich te registreren. Bovendien zullen we in februari mensen die de regels overtreden een brief sturen waarin we hen de regels uitleggen. Zo hebben ze de tijd om zich in regel te stellen. Pas in maart wordt er bekeurd”, zegt Filip Lenders.

© JVdP

5. Heeft de LEZ nadelen?

“We verwachten geen valkuilen. Ook de overheid zelf heeft maatregelen genomen. Ons eigen wagenpark is aangepast aan de normen. Ook de minder evidente voertuigen zoals de vuilniswagens. Daarnaast zetten we ook in op alternatieve aandrijvingen zoals CNG en elektriciteit”, zegt Ait Daoud.

“Voor de LEZ in Antwerpen zie ik geen nadelen. Behalve dan dat mensen hun vervuilende auto’s vaker in de randgemeenten zullen parkeren. Maar dat kan er alleen toe leiden dat ook deze gemeenten versneld een eigen LEZ zullen invoeren, wat alleen maar positief is. Ik hoop wel dat andere gemeenten dezelfde normen zullen hanteren als Antwerpen. Want als daar andere voorwaarden worden gesteld, wordt het voor de automobilisten op de lange duur onmogelijk om nog te weten waar je wel en niet mag rijden”, besluit Roeland Samson.

MEER OVER