© rr

Wat nu met Oosterweel? De drie scenario’s

De auditeurs van de Raad van State hebben de klacht van actiegroep stRaten-generaal gegrond verklaard. Het voornaamste struikelblok is dat bij de opmaak van het milieueffectenrapport (MER) het alternatieve Meccano-tracé geen eerlijke kans kreeg. Experts noemen deze adviezen een “procedurele atoombom” en Vlaams minister Ben Weyts vreest voor “enkele jaren van vertraging” in het Oosterweeldossier. Wat zijn nu de mogelijke scenario’s?

JoRo

1. Raad van State schiet GRUP Oosterweel af

De rechters van de Raad van State volgen begin april de adviezen van de auditeurs, zoals doorgaans gebeurt, en vernietigen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweel.

© WAS

In dat geval zitten we terug bij af en moeten, in het horrorscenario voor de Vlaamse regering, alle alternatieven op een eerlijke manier worden onderzocht in een nieuw milieueffectenrapport. De Raad van State kan oordelen dat dat geheel of gedeeltelijk opnieuw moet worden gedaan. Het huidige goedgekeurde plan-MER dateert uit 2014.

Het alternatieve tracé dat de actiegroep stRaten-generaal en burgerbeweging Ringland nu verdedigt is het Haventracé, met noordelijker gelegen tunnels. De Vlaamse regering hoopte dit najaar de eerste spade in de grond te kunnen steken, maar in dit scenario zou er minstens uitstel komen tot voorbij de volgende Vlaamse en federale verkiezingen. Mochten er dan nieuwe coalities komen zijn we ongetwijfeld weer vertrokken voor een rondje onderhandelen en discussiëren.

2. Raad van State steunt BAM-tracé toch

Tegen de verwachtingen in legt het rechtscollege van de Raad van State de adviezen van haar adviseurs naast zich neer.

In dat geval kan de Vlaamse regering opgelucht ademhalen en haar plannen doorzetten om vanaf 2017/2018 te beginnen met de bouw van de Oosterweelverbinding. Door het extra studiewerk dat moeten worden verricht naar de strengere uitstootnormen na Dieselgate, zal de regering allicht pas na de zomer bouwaanvragen kunnen indienen. Indien er tegen dan nog geen akkoord is gevonden met de actiegroepen dreigen zij met een nieuw referendum. Antwerps burgemeester Bart De Wever liet zich al ontvallen zich niets te zullen aantrekken van het resultaat daarvan en door te zetten met het BAM-tracé, al slikte hij die woorden alweer snel in. Als er dan geen onverwachte hindernissen opduiken kan de Oosterweelverbinding ten vroegste worden opgeleverd in 2024.

3. Politici en actiegroepen sluiten deal

Het hoeft allemaal niet zo’n vaart te lopen als de strijdende partijen elkaar eindelijk vinden.

© BELGA

Intendant Alexander D’Hooghe probeert de tegengestelde visies al maanden te verzoenen en heeft daarin al enig resultaat geboekt. Zo kunnen alle partijen zich vinden in een plan om de zuidelijke ring te overkappen. Struikelblok blijft echter het noordelijke knooppunt. De Vlaamse regering en de BAM zweren bij de Oosterweelknoop, maar dat stuit op een ‘njet’ van de actiegroepen. stRaten-generaal en Ademloos menen dat dit het verkeer te dicht naar het stadscentrum leidt en Ringland vreest dat een volledige overkapping hierdoor niet mogelijk zal zijn. Daarom zweren zij bij het Haventracé, met een aansluiting met de A12 in Ekeren.

Dat zien de tegenstanders dan weer niet zitten omdat zij menen dat een tunnelcomplex onder de Seveso-bedrijven in de haven te gevaarlijk is. Een van de strijdende partijen zal dus bakzeil moeten halen en gezichtsverlies lijden. Minister Weyts lijkt alvast niet te willen inbinden en zei hoe dan ook door te zetten met het BAM-tracé. Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) was gematigder. Hij wil verder blijven praten met de actiegroepen en tot oplossingen komen.

Als de Vlaamse regering zich snel weet te verzoenen met het Haventracé kunnen die werken volgens Manu Claeys van stRaten-generaal worden afgerond in 2026. In tussentijd kan er volgens Peter Vermeulen van Ringland al begonnen worden met de overkapping, waar geen nieuw GRUP voor nodig is, en kan er al werk worden gemaakt van flankerende maatregelen als de ondertunneling van de A102 (tussen Ekeren en Wommelgem).

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring