© BELGA

De Wever: “Ben geen voorstander van nieuwe volksraadpleging Oosterweel”

Bart De Wever zou het betreuren als er in het dossier van de Oosterweelverbinding een nieuwe volksraadpleging komt. Dat heeft de Antwerpse burgemeester zondag gezegd in het VRT-programma ‘De Zevende Dag’. “Ik ben nooit een grote voorstander van volksraadplegingen geweest. Het is een blokkeringsmechanisme geworden, dossiers worden erdoor gepolitiseerd.”

Uit een recente studie van het Rekenhof blijkt dat de kosten van het Masterplan 2020 en de overkapping van de Antwerpse Ring nu al oplopen tot 15 miljard euro. Volgens De Wever is dat niet onoverkomelijk. “Het Rekenhof gaat uit van een strikte Europese logica. Je kan als regering leningen aangaan. Bovendien betaalt Oosterweel zichzelf terug, het gaat om een tolverbinding.”

De Wever merkt bij zijn buitenlandse missies dat de bereikbaarheid van de Antwerpse haven telkens een belangrijk knelpunt is. “Als je zo’n investeringstrein hebt gemonteerd, dan ben je gek als je die zou afwijzen.”

De Antwerpse actiegroepen Ademloos en Straten-Generaal overwegen een nieuwe volksraadpleging over het dossier. “We zullen zien of dat er komt”, zegt De Wever, “maar aan het eind van de rit moet de politiek zijn verantwoordelijkheid nemen.” Volgens de N-VA voorzitter is een volksraadpleging een blokkeringsmechanisme geworden. “Neen mobiliseert, mensen die ja willen stemmen blijven in hun bed liggen.” De Wever vindt het onverstandig om dit “enorm leefbaarheidsproject” los te laten. “We betalen er een prijs voor, maar Vlaanderen zal er ook van genieten.”

“Komaf maken met beleid van pappen en nathouden”

Bart De Wever verdedigde in ‘De Zevende Dag’ ook de vele hervormingen van de huidige regering. Deze hervormingen hebben volgens De Wever reeds tot mooie resultaten geleid in de private sector in Vlaanderen. Maar kunnen we dat allemaal wel betalen, vraagt ‘De Zevende Dag’-presentator Tim Pauwels zich af.

“Ik geloof dat je zuurstof moet geven om uit de problemen te komen en tewerkstelling te creëren. We zien al 16 maanden dat de werkloosheid daalt in de private sector in Vlaanderen. We kunnen onze buurlanden voor het eerst sinds vele jaren bijhouden. We boeken zelfs enorme winsten op de loonlasten. Vandaag zeggen de werkgevers eindelijk dat ze weer concurrentieel zijn, dat heb ik hen nooit horen zeggen in mijn carrière als politicus.”

De Wever maakt zich sterk dat de concurrentiepositie van de bedrijven sterk verbeterd is. ‘De Zevende Dag’-presentator Tim Pauwels vraagt zich echter af of we die investeringen wel kunnen betalen.

“Heel lang is er niets gebeurd in ons land, pappen en nathouden, dat is wat er gebeurd is,” trekt De Wever van leer. “Je kan veel zeggen van deze regering, maar er zijn wel al enorme hervormingen geweest: de taxshift, pensioenhervorming. Al is het budget inderdaad het zorgenkind. Als je alle plussen en minnen optelt van alle hervormingen dan zie je dat de sanering van de overheidsfinanciën te traag gaat. Dus als ik premier Michel één aanbeveling mag geven voor het komende jaar, is het om zich daarop te focussen, zodat we daar een strak traject rijden.”

De Antwerpse burgemeester besluit dat je in een heel negatieve spiraal terecht komt als je gewoon blijft snoeien en bezuinigen zonder concurrentieel te blijven.

evg, Belga

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring