© ANTHONISSEN

Rekenhof vernietigend: “Er is te weinig geld voor Oosterweel”

Volgens het Rekenhof lopen de kosten van het Masterplan 2020 en de overkapping van de Antwerpse Ring nu al op tot 15 miljard euro. “Dat kan de Vlaamse regering nooit opbrengen”, zegt raadsheer Jan Debucquoy. “De overheid zal keuzes moeten maken.”

lm

Het Rekenhof vindt dat de regering de kosten van de overkapping en die van de minder-hindermaatregelen tijdens de werkzaamheden voor de Oosterweelverbinding moet integreren in haar financiële planning. “Het huidige totaalbedrag van 15 miljard euro is niet haalbaar binnen de Vlaamse begroting”, zegt raadsheer Jan Debucquoy. “De regering moet eerst het beschikbare budget bekijken en dan haar prioritaire projecten selecteren. Nu lijkt het omgekeerde te gebeuren.”

Volgens Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) is het mogelijk om alle projecten van het Masterplan te financieren. “De komende weken voeren wij gesprekken met Europa. Die zullen meer duidelijkheid verschaffen”, zegt hij.

De timing van de werkzaamheden voor Oosterweel dreigt opnieuw uitstel op te lopen omdat de gemeente Zwijndrecht de plannen voor haar grondgebied afkeurt. Volgens BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) gaat het om details, maar burgemeester André Van de Vyver (Groen) zegt: “Wij geven niet toe en wachten op nieuwe, constructieve voorstellen.”

Lees er vrijdag meer over in Gazet van Antwerpen

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring