Stadssecretaris met pensioen, Antwerpen moet op zoek naar nieuwe baas

Roel Verhaert verwacht dat zijn opvolger vanuit de stadsadministratie zal komen. Foto: Bert Hulselmans

Stadssecretaris met pensioen, Antwerpen moet op zoek naar nieuwe baas

Print
Antwerpen -

Antwerps stadssecretaris Roel Verhaert gaat op 1 september met pensioen. De gemeenteraad zal deze maand de vacature voor zijn job vacant stellen.

Er zou vooral intern worden gezocht naar een geschikte kandidaat.

Verhaert werd in februari 2004 aangesteld als de nieuwe stads­secretaris van Antwerpen. De vorige top van de stedelijke administratie werd vervangen als gevolg van de politieke Visa-crisis in 2003. Verhaert werkt al bijna 41 jaar bij de stad en is daarmee waarschijnlijk het personeelslid met de langste staat van dienst. “Ik zal in juni voor de laatste keer de gemeenteraad bijwonen”, zegt Verhaert. “Vanaf dan begin ik mijn documenten op te ruimen om ze te overhandigen aan het Stadsarchief. Ik heb 41 jaar graag voor de stad gewerkt, los van met wie en onder wie.”

Verhaert vermoedt dat de zoektocht naar een opvolger op dezelfde manier zal verlopen als in 2003-2004. De uiteindelijke procedure moet door de gemeenteraad worden vastgelegd. “Die zal kiezen of de vacature alleen wordt opengesteld voor het stadspersoneel of ook voor externen”, zegt de stadssecretaris. “Ik verwacht dat het een interne open vacature zal zijn, want we hebben veel geschikte kandidaten. In 2003 werd er zowel intern als extern gezocht. Het was een zeer zware procedure met examens over management, gemeentelijk en administratief recht. Een extern bureau begeleidde dit. Ik had mij toen kandidaat gesteld, maar deed niet mee aan het examen. Nadat van de ongeveer 120 kandidaten niemand slaagde, werd een tweede examen uitgeschreven waar ik wel aan deelnam, samen met een zestigtal anderen. Ik was de enige die slaagde.”

Mogelijke kandidaten

Twee namen van mogelijke opvolgers circuleren ondertussen: Sven Cauwelier en Goele Haest. Cauwelier was jaren bedrijfsdirecteur Stads- en Buurtonderhoud en is nu strategisch coördinator. Met Haest krijgt Antwerpen mogelijk voor het eerst een vrouwelijke stadssecretaris. Zij is momenteel bedrijfsdirecteur Personeels­management.

De stadssecretaris is het hoofd van de administratie. Hij of zij staat het politieke bestuur bij op administratief en juridisch vlak en is hoofd van het personeel. Sinds het gemeentedecreet in 2005 worden er van de gemeente- of stadssecretaris ook managementkwaliteiten vereist.

Verhaert zal waarschijnlijk de laatste stadssecretaris zijn die vastbenoemd is. Het Antwerpse stadsbestuur kan kiezen voor een mandaatfunctie. Het mandaat moet wel minstens voor zeven jaar zijn, en kan eenmaal worden verlengd. In het najaar wordt normaal een nieuw decreet goed­gekeurd waarin gemeente en OCMW zeer nauw moeten samenwerken. Er is dan geen sprake meer van een stadssecretaris, maar van een algemeen directeur die bevoegd is voor beide.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio