Dossier Oosterweel

Deze maatregelen moeten minstens 30.000 auto’s van de Ring halen

Foto: pol de wilde - corelio

Deze maatregelen moeten minstens 30.000 auto’s van de Ring halen

Print
Antwerpen -

Een pakket aan maatregelen, zoals extra openbaar vervoer en nieuwe park and rides, moeten dit en volgend jaar 30.000 wagens per dag van de Antwerpse wegen halen.

Dat is nodig omdat in het najaar wordt begonnen met de bouw van de Oosterweelverbinding op de Antwerpse linkerscheldeoever. De stad Antwerpen en de Vlaamse regering maken zich sterk dat hun masterplan voor de gewenste afname van het autoverkeer zal zorgen. Maar de oppositie en mobiliteitsdeskundigen hebben daar vragen bij.

STANDPUNT: Zijn we klaar voor Oosterweel?

Het komende anderhalf jaar komen er 3.500 plekken bij op het Antwerps openbaar vervoer. Onder meer door het inzetten van extra en nieuwe trams. Ook zorgen vier permanente park and rides rond Antwerpen in 2018 voor meer capaciteit en dus minder verkeer op de Antwerpse wegen. Dat zijn enkele maatregelen die Antwerpen en de Vlaamse regering nemen om een verkeersinfarct te voorkomen tijdens de werken aan de Oosterweel.

Ook het treinaanbod verhoogt. Nieuwe infrastructuur en meer materieel, zoals trams, moeten samen met een bewustmakingscampagne mensen uit hun auto halen.

Onder meer Wouter Van Besien (Groen) heeft zijn bedenkingen en noemt de maatregelen niet verregaand genoeg en te laat.

 

Vrachtverkeer

Een deel van de oorzaak van de vaak dichtslibbende Ring ligt bij het vrachtwagenverkeer. Volgens havenschepen Marc Van Peel (CD&V) is de haven echter niet de grote boosdoener. “Nog geen 5% van het vrachtwagenverkeer dat Antwerpen passeert, vertrekt van of naar de haven. De meeste vrachtwagens zijn doorgaand verkeer”, zegt Havenschepen Marc Van Peel (CD&V).

Meer over Oosterweel en overkapping Ring