Dossier Oosterweel

KAART. Dit zijn de geplande werken aan de Oosterweelverbinding

Print
KAART. Dit zijn de geplande werken aan de Oosterweelverbinding

Foto: RoTS, Atlas / Zwarts & Jansma

Antwerpen / Linkeroever -

Als alles volgens plan verloopt kunnen de werkzaamheden aanvatten in dit najaar, met de werken aan Linkeroever. De werken aan Rechteroever zullen vermoedelijk pas aanvatten in de loop van 2018. Eigenlijk zijn de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding al een hele tijd bezig, want momenteel worden op een aantal plaatsen al werven voorbereid en nutsleidingen aangepast. De werken, die vermoedelijk tot 2024 zullen duren, worden onderverdeeld in vijf onderdelen die in onderstaande kaart staan uitgezet.

Bekijk de kaart met de werken.

In de tweede helft van 2017 begint de eerste fase van het gigantische project waarbij, vertrekkend van het Sint-Annabos op Linkeroever, een nieuwe tunnel onder de Schelde zal worden gegraven, die op de rechteroever boven komt in de omgeving van het Noordkasteel.

In de tweede fase volgt het gedeelte van het traject tussen de Schelde en de Ring, inclusief de aanleg van de ‘Oosterweelknoop’ bij het Noordkasteel, een complex dat noodzakelijk is voor een betere ontsluiting van de haven.

De derde en laatste fase van de aanleg behelst de aansluiting van de Oosterweelverbinding met de Ring via de ‘Hollandse knoop’ in Borgerhout.

Bouwaanvraag ingediend

Als de officiële planning van de overheid kan worden waargemaakt, zouden de werkzaamheden in 2024 klaar moeten zijn. Tenzij een nieuw referendum, een afwijzing van de plannen door de Raad van State of andere obstakels voor nieuwe vertragingen zorgen.

De bouwvergunning voor de werken op de Linkeroever is ondertussen aangevraagd. De verwachting is dat die wordt goedgekeurd, waardoor er dit najaar kan worden begonnen met graven.

Voor de aanleg van Oosterweel op de rechteroever is het nodig even te wachten. Op dit moment is het plan-MER in opmaak. De Vlaamse overheid hoopt in de zomer van dit jaar een bouwvergunning aan te vragen voor dit deel van het project. Dat betekent dan dat er in de loop van 2018 begonnen kan worden met de werken.

Info: www.oosterweelverbinding.be

Simulatiebeelden: RoTS, ATLAS / Zwarts & Jansma

Meer over Oosterweel en overkapping Ring