Sp.a en Groen menen dat enkel meer bussen, trams en fietsinfrastructuur oplossing kan bieden tijdens Oosterweelwerken

Er zijn meer alternatieven nodig om de Antwerpenaar uit zijn wagen te krijgen en meer voor de fiets en het openbaar vervoer te laten kiezen. Dat vindt de sp.a. Om Antwerpen niet in een verkeerschaos te storten tijdens de Oosterweelwerken, moeten er 30.000 wagens uit de avondspits gehaald worden. De socialisten reageren daarmee op een rapport van de Vlaamse regering dat De Tijd kon inkijken.

joro

De bouw van de Oosterweelverbinding dreigt de verkeersellende jarenlang nog veel erger te maken dan ze nu al is. De sp.a roept daarom zowel de Vlaamse regering als het Antwerpse stadsbestuur op om werk te maken van dringende maatregelen als meer fietspaden, meer trams en meer bussen.

De sp.a baseert haar stelling op de maatregelen die het deels socialistische stadsbestuur destijds nam bij de vorige werken aan de Ring, dertien jaar geleden. Er werden toen veertien extra tram- en buslijnen ingelegd vanuit de rand en vijf extra sneldiensten. Die aanpak werkte, zegt gemeenteraadslid Yasmine Kherbache. “Er zaten toen 66% meer reizigers op de snelbussen en 27% van het alternatief verkeer is toen opgevangen door tram en bus.”

Ook Groen pleit voor meer investeringen in openbaar vervoer. Gemeenteraadslid Freya Piryns suggereert enkele maatregelen die het verkeer rond Antwerpen veiliger, aangenamer en sneller moet maken. “Maak werk van een snelle kilometerheffing, het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel en het verlagen van de snelheid op de Ring. Dat zorgt niet alleen voor betere lucht, maar ook minder files.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zegt dat de regering al het nodige doet met de aanleg van extra parkings aan de stadsrand en een betere fietsinfrastructuur.

De stad Antwerpen wil dan weer zoveel mogelijk mensen overtuigen om voor alternatieven te kiezen zoals het openbaar vervoer of de fiets, al dan niet in combinatie met het gebruik van park & rides aan de stadsrand. Ze plant onder meer een sensibiliseringscampagne en een routeplanner die verschillende vervoersmiddelen kan combineren.

VAB wil screening van werknemers

“Al vanaf juni van dit jaar verwachten we grote problemen als er niets verandert”, reageert Maarten Matienko van VAB. “Eén op de drie bestuurders zou eigenlijk een alternatief moeten zoeken en dat is niet evident, want het gaat vooral om woon-werkverkeer. Uit een bevraging van ons bleek twee jaar geleden nog dat zestig procent van de bedrijven niet vindt dat ze daarin zelf een deel van de verantwoordelijkheid dragen, maar je kan voor een oplossing echt niet alleen naar de overheid kijken.”

VAB roept bedrijven op om een screening van de eigen werknemers uit te voeren. “Voor wie bijvoorbeeld de fiets of elektrische fiets een alternatief kan zijn, kunnen dan aanmoedigende maar ook ontmoedigende maatregelen genomen worden, zoals het niet langer aanbieden van een parkeerplaats aan het bedrijf”, zegt Matienko. “Ook meer thuiswerken en glijdende uren kan een bijdrage leveren.”

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring