© Tom Palmaers

Hof voor Mensenrechten handhaaft verplicht gemengde zwemlessen voor moslimmeisjes

Zwitserse scholen die moslimmeisjes verplicht hadden om deel te nemen aan gemengde zwemlessen, hebben daar wel degelijk het recht toe. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg beslist. De Turks-Zwitserse ouders die de verplichting hadden aangeklaagd, krijgen zo ongelijk.

gjs

De ouders waren naar de rechter gestapt omdat ze een boete hadden gekregen van de onderwijsautoriteiten in het Zwitserse Basel. De ouders hadden geweigerd hun dochters - toen 7 en 9 jaar oud - te laten deelnemen aan de gemengde zwemlessen. De door de school opgelegde gemengde zwemlessen gingen volgens hen in tegen de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, die vastgelegd is in artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Het EHRM oordeelde nu dat die verplicht gemengde zwemlessen wel degelijk een inmenging in de godsdienstvrijheid inhouden, maar van een schending is geen sprake. De inmenging wordt “legitiem” genoemd, omdat die tot doel heeft om de kinderen te beschermen tegen sociale uitsluiting.

Daarnaast wordt ook benadrukt dat de autoriteiten in het Zwitserse Basel pogingen hadden ondernomen om tot een compromis te komen met de ouders. Zo was onder meer voorgesteld om de meisjes in boerkini te laten deelnemen aan de zwemlessen.

Het Hof stelt tot slot ook dat de boete die aan de ouders was opgelegd - elk 350 Zwitserse frank per kind, of in totaal 1.400 frank (1.300 euro) - proportioneel is.

Het arrest is nog niet definitief. De ouders hebben nu drie maanden de tijd om een nieuwe behandeling van de zaak aan te vragen bij het Hof, dat evenwel niet verplicht is op dat verzoek in te gaan.