© De Film van het Jaar

Jambon: “We doen wat we kunnen om om politie Molenbeek te ondersteunen”

‘Vanuit het federale niveau doen we wat we kunnen om de werking van de lokale politiezone Brussel-West, waar Molenbeek deel van uitmaakt, te ondersteunen’, zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Gisteren meldde de interventiedienst van de zone Brussel-West zich collectief ziek. De woordvoerder wijst wel op de verantwoordelijkheid van de plaatselijke autoriteiten.

De agenten van de interventiedienst van de politiezone Brussel-West, waaronder ook Molenbeek valt, weigerden gisteravond te patrouilleren en meldden zich collectief ziek. Ze zijn naar eigen zeggen doodop van de vele overuren die ze moeten kloppen. De korpschef moest daardoor op de valreep vervanging zoeken.

Jambons woordvoerder toont alle begrip voor de zware werkdruk in Brussel-West. ‘Iedereen is zich daarvan bewust’, zegt hij. ‘Dankzij het Kanaalplan is een contingent van 50 mensen vanuit de federale politie ter versterking van de lokale zone gekomen, al spreekt het voor zich dat die 50 mensen ook niet altijd beschikbaar zijn.’

Geen herziening dotaties

De woordvoerder wijst er verder wel op dat de lokale zones de verantwoordelijkheid zijn van de lokale autoriteiten. Eind december had de Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans gepleit voor een herziening van de federale dotaties voor de politiezones. Verhoudingsgewijs krijgt Brussel-West de laagste federale dotatie van alle Brusselse zones. Schepmans wees er toen op dat de verdeelsleutel gebaseerd is op bevolkingscijfers uit 2001.

Bij Jambon is te horen dat er geen sprake is van een herziening. ‘Die dotatie is maar een van de hefbomen waarover de lokale zones beschikken, en die ligt structureel verankerd. Het is onmogelijk daar op korte termijn wijzigingen aan aan te brengen.’

Volgens de woordvoerster van de zone is de dienstverlening op geen enkel moment in het gedrang gekomen. “De vijf gemeentelijke afdelingen hebben samen met de antibanditismebrigade en de brigade die de veiligheid in het openbaar vervoer verzekert de taken van de interventiedienst overgenomen. Momenteel zijn er zeven ploegen op het terrein.”

MEER OVER Federale Politie