“Het dreigingsniveau 3 zal minstens van kracht blijven tot aan het einde van deze legislatuur in 2019”

Foto: Wim Hendrix

“Het dreigingsniveau 3 zal minstens van kracht blijven tot aan het einde van deze legislatuur in 2019”

Print

Als de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn er niet was geweest, zouden we dan met dezelfde gealarmeerde gevoelens terugkijken op 2016? U mag het zeggen, want zelf hebben we onze twijfels. Tot onze grote schaamte zijn we dit jaar geleidelijk gewend geraakt aan geweld dat bij voorkeur zo veel mogelijk onschuldige mensen treft op drukke plaatsen in Europa. En hoe triest we het ook vinden: we gaan ervan uit dat 2017 en de jaren daarna niet anders zullen zijn.

Geen enkele politicus van de meerderheid zal het nu graag in het openbaar willen bevestigen, maar neem het maar van ons aan: het dreigingsniveau 3 zal minstens van kracht blijven tot aan het einde van deze legislatuur in 2019. Met inbegrip van de militairen in de straten van onze grote steden. Dat hebben we uit zeer goede bronnen vernomen.

Die keuze heeft een hoge prijs. En dat mag u letterlijk nemen. De kosten van de inzet van militairen in onze steden zijn namelijk vergelijkbaar met die van de inzet van militairen bij een conflict in het buitenland, zoals pakweg in Congo. Dat klinkt onwaarschijnlijk, maar het is wel zo. Militairen in Kinshasa of in Antwerpen, qua kosten voor de belastingbetaler maakt het blijkbaar geen verschil.

Over Congo gesproken: het zit er dik in dat de situatie daar in 2017 verder zal escaleren, bijvoorbeeld omdat president Kabila de grondwet negeert en weigert om af te treden. In dat geval zal onze regering moeten kiezen: ofwel zet ze Belgische militairen in om de orde te handhaven in de woelige straten van Kinshasa, ofwel kiest ze voor militairen om de rust te bewaren in de straten van Antwerpen. Om beide situaties tegelijk te beheersen, heeft ons leger volgens onze bronnen simpelweg te weinig mankracht. We kunnen ons dus goed voorstellen dat daarover in de loop van 2017 een nieuwe politieke rel zal ontstaan.

Maar niet alleen de inzet van onze militairen wordt een belangrijk punt van discussie in 2017. Ook aan de politiediensten moet worden gesleuteld. Het afscheid van Guido Van Wymersch, de korpschef van de politiezone Brussel, kan hopelijk de aanzet geven om in het hoofdstedelijke landschap met negentien gemeenten en zes politiezones eindelijk meer samenwerking, structuur en coördinatie in te voeren. De aanslagen van het voorbije jaar gaven opnieuw voeding aan dat debat, maar de Franstalige partijen willen nog steeds niet mee. Toch blijft de fusie van de Brusselse politiezones een cruciale schakel in de verbetering van onze veiligheidsdiensten.

Hopelijk brengt het nieuwe jaar frisse inzichten met zich mee.

MEEST RECENT