Ook dit verandert er op 1 januari: Hogere minimumleeftijd vervroegd pensioen, werk wordt ‘werkbaar’

Foto: BELGAIMAGE

Ook dit verandert er op 1 januari: Hogere minimumleeftijd vervroegd pensioen, werk wordt ‘werkbaar’

Print

Het nieuwe jaar brengt tal van veranderingen met zich mee. Op het gebied van werk- en geldzaken, Brussel en de EU, zijn volgende nieuwe regels vanaf 1 januari van kracht.

Minimumpensioenen met 0,7 procent omhoog

Wie er een volledige loopbaan van 45 jaar (of gelijkgestelde periodes) heeft opzitten en enkel een minimumpensioen ontvangt, zal vanaf 1 januari 2017 0.7% meer krijgen.

Meer loon voor honderdduizenden werknemers

In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de jaarlijkse indexering van hun lonen. De grootste groep die er in januari op vooruit gaat, zijn de bedienden uit het aanvullend paritair comité voor bedienden. Ok de arbeiders en bedienden uit de voedingssector (1,12 procent jaarlijkse indexering), de werknemers uit de horeca (1,123 procent jaarlijkse indexering), de arbeiders uit de transportsector (1,14 procent jaarlijkse indexering) en de werknemers uit de schoonmaaksector (0,38 procent).

Hogere minimumleeftijd voor vervroegd pensioen

Net als in de voorbije jaren wordt op 1 januari de minimumleeftijd om vervroegd op pensioen te kunnen gaan, lichtjes opgetrokken. Het wordt 62,5 jaar bij een loopbaan van 41 jaar. Wie een nog langere loopbaan heeft, kan toch nog iets vroeger afzwaaien.

Werkbaar en wendbaar werk schiet in gang

De wet rond werk- en wendbaar werk, die tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt moet leiden, treedt op 1 januari in werking, al zal de uitvoering van sommige onderdelen op zich laten wachten tot werkgevers en vakbonden op sectorniveau over die delen een akkoord bereiken. Een van de aspecten die wel al begin volgend jaar ingaan, betreft de werkregeling voor piek- en dalmomenten. Daarnaast komt er door die hervorming meer tijdskrediet voor zorg, een wettelijk kader om af en toe te kunnen thuiswerken en meer vorming.

Werkgevers zullen hun werknemers tijdens piekmomenten maximaal 45 uur per week en hoogstens 9 uur per dag aan het werk kunnen stellen. Op kalmere momenten kan dan een dalrooster gelden, en door piek- en dalroosters af te wisselen werkt de werknemer op jaarbasis evenveel uren en vermijdt hij dus overuren. De huidige interne overurengrens van 78 overuren per trimester kan, in overleg, wel opgetrokken worden naar 143 uur. Op vrijwillige basis kan een werknemer maximaal 100 overuren extra per kalenderjaar presteren, maar dat “pas als er een aanbod is langs werkgeverszijde”.

In plaats van een vast percentage van de loonmassa (1,9 pct) aan vorming te presteren, wordt dat gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent.

Er komt ook een wettelijk kader voor “occasioneel telewerk”, zodat werknemers voor een aantal onverwachte gebeurtenissen (technicus die aan huis komt bijvoorbeeld) niet verplicht zijn vakantie te nemen.

Wie tijdskrediet opneemt voor de zorg voor een kind of familielid, kan dat voor 51 in plaats van 48 maanden doen. Een laatste element is het thematisch palliatief verlof, voor wie iemand bijstaat die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt, dat met 1 maand wordt verlengd. De periode van één maand kan vanaf dan twee keer verlengd worden met nog een maand, zodat het totaal op drie maanden komt. Behalve volledig met werken stoppen, maar het kan ook halftijds of voor een maand.

Werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen krijgen premie

Werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen, hebben vanaf 1 januari 2017 recht op een aanwervingspremie van de Vlaamse regering. Het gaat om een bedrag van 1.250 euro na drie maanden en nog eens 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. De financiële stimulans moet werkgevers het laatste duwtje in de rug geven om langdurige werklozen een contract aan te bieden.

Fonds voor de Beroepsziekten en Fonds voor Arbeidsongevallen fuseren tot Fedris

Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) fuseren op 1 januari tot Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s.

Afbetalingsplan moet werkgevers in moeilijkheden uit de rechtbank houden

Werkgevers die problemen hebben om hun sociale zekerheidsbijdragen te betalen, moeten vanaf Nieuwjaar niet meer automatisch voor de rechtbank verschijnen. De werkgevers krijgen eerst de mogelijkheid om samen met de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) een afbetalingsplan uit te werken.

Lukt het de RSZ en de betrokken werkgever niet om een afbetalingsplan op te stellen, dan zal de RSZ administratief kunnen optreden en een dwangbevel sturen.

Speculatietaks verdwijnt, roerende voorheffing stijgt en beurstaks wordt uitgebreid

Wie na 1 januari 2017 zijn aandelen verkoopt, zal geen speculatietaks meer moeten betalen. Die taks lag al langer onder vuur, onder meer omdat de inkomsten tegenvallen. Tegelijk wordt de roerende voorheffing wel opnieuw verhoogd, van 27 naar 30 pct. Op tien jaar tijd is deze belasting al verdubbeld. De roerende voorheffing op een gereglementeerd spaarboekje blijft wel onveranderd op 15 pct, die bovendien enkel betaald moet worden door wie meer dan 1.880 euro aan rente-inkomsten heeft. De beurstaks vermijden door via een buitenlandse makelaar effecten te kopen en te verkopen, kan niet meer. De regering verdubbelt ook de maximumbedragen van de beurstaks.

Gedaan met het belastingvrij melken van een vennootschap

Nogal wat zelfstandigen organiseren hun activiteiten via een vennootschap omdat de belasting op de winst in zo’n vennootschap een pak lager ligt dan wat ze op hun winst betalen wanneer ze die activiteit in eigen naam uitoefenen. Maar het ‘probleem’ waarmee ze dan kampen is om die winst uit de vennootschap naar hun privévermogen te halen. Via allerlei constructies proberen nogal wat zelfstandigen de roerende voorheffing van 27 pct, en vanaf 1 januari, 30 procent te vermijden die ze zouden moeten betalen als ze zichzelf een dividend uitkeren.

Nieuwe posttarieven

De posttarieven voor PRIOR-zendingen van TBC-Post worden vanaf 1 januari 2017 verhoogd. 

Het tarief voor een binnenlandse PRIOR-zegel voor genormaliseerde brieven tot 50 gram zal daarbij stijgen van 0,70 euro naar 0,75 euro. Het tarief voor niet-genormaliseerde brieven tot 100 gram zal stijgen van 1,40 euro naar 1,50 euro.

Ook voor Europese en wereldwijde PRIOR-zendingen gelden er vanaf begin volgend jaar nieuwe tarieven. Genormaliseerde Europese en wereldwijde PRIOR-zendingen (0-50 g) kosten voortaan respectievelijk 1,10 euro (i.p.v 1,07 euro)  en 1,35 euro (i.p.v. 1,29 euro). Voor niet-genormaliseerde Europese en wereldwijde PRIOR-zendingen (0-100 g) worden de tarieven respectievelijk 3,30 euro (i.p.v. 3,21 euro) en 4,05 euro (voorheen 3,87 euro).

Kleinste lidstaat Malta moet Europese Unie door woelige wateren loodsen

Het aantreden van Donald Trump als Amerikaans president, de start van de Brexit-onderhandelingen, verkiezingen in Nederland en Frankrijk... Het wordt alle hens aan dek om de Europese Unie de komende zes maanden doorheen woelige wateren te laveren. Het roer komt in handen van het piepkleine Malta, dat vanaf 1 januari voor het eerst het voorzitterschap waarneemt. Malta bestrijkt niet meer dan 316 vierkante kilometer en telt amper 415.000 inwoners. De kleine archipel ten zuiden van Italië trad in 2004 tot de Europese Unie toe als kleinste lidstaat ooit.

Brusselaars kunnen parkeren in gebied van 1,5 km² rond hun huis

Vanaf 1 januari wordt er in het Brussels Gewest een nieuw parkeerbeleidsplan uitgerold. Tarieven en parkeerzones worden geharmoniseerd. In principe zouden bewoners in een zone van 1,5 km² rondom hun woning moeten kunnen parkeren, onafhankelijk van de gemeentegrenzen.

Brussel schrapt woonbonus

Op 1 januari 2017 verdwijnt de woonbonus in het Brussels Gewest. In ruil worden de registratierechten wel drastisch verminderd voor Brusselaars die hun eerste of enige woning kopen.

.

Nu in het nieuws