© BELGAIMAGE

Ook dit verandert er op 1 januari: Hogere minimumleeftijd vervroegd pensioen, werk wordt ‘werkbaar’

Het nieuwe jaar brengt tal van veranderingen met zich mee. Op het gebied van werk- en geldzaken, Brussel en de EU, zijn volgende nieuwe regels vanaf 1 januari van kracht.

hvv

Minimumpensioenen met 0,7 procent omhoog

Wie er een volledige loopbaan van 45 jaar (of gelijkgestelde periodes) heeft opzitten en enkel een minimumpensioen ontvangt, zal vanaf 1 januari 2017 0.7% meer krijgen.

Meer loon voor honderdduizenden werknemers

In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de jaarlijkse indexering van hun lonen. De grootste groep die er in januari op vooruit gaat, zijn de bedienden uit het aanvullend paritair comité voor bedienden. Ok de arbeiders en bedienden uit de voedingssector (1,12 procent jaarlijkse indexering), de werknemers uit de horeca (1,123 procent jaarlijkse indexering), de arbeiders uit de transportsector (1,14 procent jaarlijkse indexering) en de werknemers uit de schoonmaaksector (0,38 procent).

Hogere minimumleeftijd voor vervroegd pensioen

Net als in de voorbije jaren wordt op 1 januari de minimumleeftijd om vervroegd op pensioen te kunnen gaan, lichtjes opgetrokken. Het wordt 62,5 jaar bij een loopbaan van 41 jaar. Wie een nog langere loopbaan heeft, kan toch nog iets vroeger afzwaaien.

Werkbaar en wendbaar werk schiet in gang

De wet rond werk- en wendbaar werk, die tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt moet leiden, treedt op 1 januari in werking, al zal de uitvoering van sommige onderdelen op zich laten wachten tot werkgevers en vakbonden op sectorniveau over die delen een akkoord bereiken. Een van de aspecten die wel al begin volgend jaar ingaan, betreft de werkregeling voor piek- en dalmomenten. Daarnaast komt er door die hervorming meer tijdskrediet voor zorg, een wettelijk kader om af en toe te kunnen thuiswerken en meer vorming.

Werkgevers zullen hun werknemers tijdens piekmomenten maximaal 45 uur per week en hoogstens 9 uur per dag aan het werk kunnen stellen. Op kalmere momenten kan dan een dalrooster gelden, en door piek- en dalroosters af te wisselen werkt de werknemer op jaarbasis evenveel uren en vermijdt hij dus overuren. De huidige interne overurengrens van 78 overuren per trimester kan, in overleg, wel opgetrokken worden naar 143 uur. Op vrijwillige basis kan een werknemer maximaal 100 overuren extra per kalenderjaar presteren, maar dat “pas als er een aanbod is langs werkgeverszijde”.

In plaats van een vast percentage van de loonmassa (1,9 pct) aan vorming te presteren, wordt dat gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent.

Er komt ook een wettelijk kader voor “occasioneel telewerk”, zodat werknemers voor een aantal onverwachte gebeurtenissen (technicus die aan huis komt bijvoorbeeld) niet verplicht zijn vakantie te nemen.

Wie tijdskrediet opneemt voor de zorg voor een kind of familielid, kan dat voor 51 in plaats van 48 maanden doen. Een laatste element is het thematisch palliatief verlof, voor wie iemand bijstaat die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt, dat met 1 maand wordt verlengd. De periode van één maand kan vanaf dan twee keer verlengd worden met nog een maand, zodat het totaal op drie maanden komt. Behalve volledig met werken stoppen, maar het kan ook halftijds of voor een maand.

Werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen krijgen premie

Werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen, hebben vanaf 1 januari 2017 recht op een aanwervingspremie van de Vlaamse regering. Het gaat om een bedrag van 1.250 euro na drie maanden en nog eens 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. De financiële stimulans moet werkgevers het laatste duwtje in de rug geven om langdurige werklozen een contract aan te bieden.

Fonds voor de Beroepsziekten en Fonds voor Arbeidsongevallen fuseren tot Fedris

Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) fuseren op 1 januari tot Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s.

Afbetalingsplan moet werkgevers in moeilijkheden uit de rechtbank houden

Werkgevers die problemen hebben om hun sociale zekerheidsbijdragen te betalen, moeten vanaf Nieuwjaar niet meer automatisch voor de rechtbank verschijnen. De werkgevers krijgen eerst de mogelijkheid om samen met de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) een afbetalingsplan uit te werken.

Lukt het de RSZ en de betrokken werkgever niet om een afbetalingsplan op te stellen, dan zal de RSZ administratief kunnen optreden en een dwangbevel sturen.

Speculatietaks verdwijnt, roerende voorheffing stijgt en beurstaks wordt uitgebreid

Wie na 1 januari 2017 zijn aandelen verkoopt, zal geen speculatietaks meer moeten betalen. Die taks lag al langer onder vuur, onder meer omdat de inkomsten tegenvallen. Tegelijk wordt de roerende voorheffing wel opnieuw verhoogd, van 27 naar 30 pct. Op tien jaar tijd is deze belasting al verdubbeld. De roerende voorheffing op een gereglementeerd spaarboekje blijft wel onveranderd op 15 pct, die bovendien enkel betaald moet worden door wie meer dan 1.880 euro aan rente-inkomsten heeft. De beurstaks vermijden door via een buitenlandse makelaar effecten te kopen en te verkopen, kan niet meer. De regering verdubbelt ook de maximumbedragen van de beurstaks.

Gedaan met het belastingvrij melken van een vennootschap

Nogal wat zelfstandigen organiseren hun activiteiten via een vennootschap omdat de belasting op de winst in zo’n vennootschap een pak lager ligt dan wat ze op hun winst betalen wanneer ze die activiteit in eigen naam uitoefenen. Maar het ‘probleem’ waarmee ze dan kampen is om die winst uit de vennootschap naar hun privévermogen te halen. Via allerlei constructies proberen nogal wat zelfstandigen de roerende voorheffing van 27 pct, en vanaf 1 januari, 30 procent te vermijden die ze zouden moeten betalen als ze zichzelf een dividend uitkeren.

Nieuwe posttarieven

De posttarieven voor PRIOR-zendingen van TBC-Post worden vanaf 1 januari 2017 verhoogd.

Het tarief voor een binnenlandse PRIOR-zegel voor genormaliseerde brieven tot 50 gram zal daarbij stijgen van 0,70 euro naar 0,75 euro. Het tarief voor niet-genormaliseerde brieven tot 100 gram zal stijgen van 1,40 euro naar 1,50 euro.

Ook voor Europese en wereldwijde PRIOR-zendingen gelden er vanaf begin volgend jaar nieuwe tarieven. Genormaliseerde Europese en wereldwijde PRIOR-zendingen (0-50 g) kosten voortaan respectievelijk 1,10 euro (i.p.v 1,07 euro) en 1,35 euro (i.p.v. 1,29 euro). Voor niet-genormaliseerde Europese en wereldwijde PRIOR-zendingen (0-100 g) worden de tarieven respectievelijk 3,30 euro (i.p.v. 3,21 euro) en 4,05 euro (voorheen 3,87 euro).

Kleinste lidstaat Malta moet Europese Unie door woelige wateren loodsen

Het aantreden van Donald Trump als Amerikaans president, de start van de Brexit-onderhandelingen, verkiezingen in Nederland en Frankrijk... Het wordt alle hens aan dek om de Europese Unie de komende zes maanden doorheen woelige wateren te laveren. Het roer komt in handen van het piepkleine Malta, dat vanaf 1 januari voor het eerst het voorzitterschap waarneemt. Malta bestrijkt niet meer dan 316 vierkante kilometer en telt amper 415.000 inwoners. De kleine archipel ten zuiden van Italië trad in 2004 tot de Europese Unie toe als kleinste lidstaat ooit.

Brusselaars kunnen parkeren in gebied van 1,5 km² rond hun huis

Vanaf 1 januari wordt er in het Brussels Gewest een nieuw parkeerbeleidsplan uitgerold. Tarieven en parkeerzones worden geharmoniseerd. In principe zouden bewoners in een zone van 1,5 km² rondom hun woning moeten kunnen parkeren, onafhankelijk van de gemeentegrenzen.

Brussel schrapt woonbonus

Op 1 januari 2017 verdwijnt de woonbonus in het Brussels Gewest. In ruil worden de registratierechten wel drastisch verminderd voor Brusselaars die hun eerste of enige woning kopen.

Ook dit verandert er op 1 januari: Goedkoper stoppen met roken, elektriciteit en water worden duurder

© IMAGEGLOBE

Het nieuwe jaar brengt tal van veranderingen met zich mee. Op het vlak van gezondheid, milieu, verkeer en energie zijn volgende nieuwe regels vanaf 1 januari van kracht.

Stoppen met roken via tabakoloog wordt fors goedkoper

Wie wil stoppen met roken en daarvoor bij een tabakoloog aanklopt, betaalt vanaf 1 januari enkel nog het remgeld en niet langer de volle pot. Voor Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en voor jongeren tot en met 20 jaar wordt het zelfs bijna gratis.

SIS-kaart wordt definitief afgeschaft

Vanaf 1 januari 2017 is de SIS-kaart, die al sinds 2014 geleidelijk wordt afgeschaft, definitief niet meer geldig. Mensen kunnen vanaf dan enkel nog terecht bij de apotheker, de dokter of het ziekenhuis met hun elektronische identiteitskaart (eID). Wie geen eID heeft, kan terecht bij zijn of haar ziekenfonds voor een Isi+-kaart.

Artsen moeten nog vaker het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven

Artsen en tandartsen moeten vanaf 2017 in 60 procent van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven. Tot nu toe was 50 procent gevraagd. Bedoeling is dat de patiënt veel minder zal moeten betalen voor veel van zijn geneesmiddelen, en dat ook de overheid bespaart op de terugbetaling van medicijnen.

Behandeling voor hepatitis C wordt voor grotere groep patiënten terugbetaald

De behandeling voor hepatitis C wordt vanaf 1 januari 2017 ook terugbetaald voor patiënten in het tweede, relatief vroege stadium van de ziekte. Tot nu toe hadden enkel patiënten in het meest acute stadium van de ziekte daar recht op. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil vanaf 2021 evolueren naar een situatie waarin iedereen die besmet is met het virus op terugbetaling kan rekenen.

Oude “doktersbriefjes” worden afgeschaft

De oude getuigschriften voor verstrekte hulp - de zogenaamde “doktersbriefjes” - worden vanaf 1 januari 2017 definitief afgeschaft en vervangen door de nieuwe modellen, voorzien van een ontvangstbewijs met vermelding van het KBO-nummer. Wie na Nieuwjaar nog een oud model indient, loopt het risico geen terugbetaling meer te kunnen krijgen. Artsen die de oude briefjes blijven gebruiken, riskeren bovendien een boete.

Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift gaat geleidelijk in vanaf 2017

Vanaf 1 januari 2017 is het voor artsen en tandartsen verplicht om een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift te gebruiken, wanneer er tenminste een elektronische versie beschikbaar is. Patiënten krijgen voortaan niet langer een papieren voorschrift, maar enkel een “bewijs” van de elektronische versie. Daarop is een barcode aangebracht die de apotheker kan scannen om het elektronische voorschrift op te halen.

Ziekenfondsen Securex, Partenamut en Partena fuseren

De onafhankelijke ziekenfondsen Securex, Partenamut en Partena Ziekenfonds bundelen vanaf 1 januari 2017 de krachten. De drie onafhankelijke ziekenfondsen willen zo inspelen op de veranderde context, met toegenomen regionalisering van het gezondheidsbeleid.

Vlaamse sportwereld evolueert naar één sportfederatie per tak

Het Vlaamse federatiedecreet treedt op 1 januari 2017 in werking. Daarmee komt een einde aan de wildgroei aan sportfederaties: bedoeling is om te evolueren naar één federatie per sporttak. Verder zal de subsidiëring van sportbonden niet enkel meer afhangen van het ledenaantal, maar wil minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) ook rekening houden met de kwaliteit.

Werkgevers betalen meer voor bedrijfswagens met tankkaart

Werkgevers die werknemers een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stellen, zullen daar meer voor moeten betalen. De verhoging van het werkgeversgedeelte van het voordeel van alle aard stijgt voor deze bedrijfswagens van 17 naar 40 pct. Voor werknemers heeft deze maatregel geen gevolgen.

Gemiddelde elektriciteitsfactuur met 5 pct omhoog

Gezinnen en kmo’s in Vlaanderen zullen in 2017 opnieuw meer betalen voor hun elektriciteit, terwijl grotere bedrijven op middenspanning significant minder zullen betalen. Dat bleek uit de berekening van de Vlaamse energieregulator Vreg, op basis van de nieuwe distributietarieven. De jaarlijkse stroomfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik stijgt in 2017 zodoende met 5 procent, of 50 euro, naar 1.022,29 euro.

Opvallend: voor bedrijven op middenspanning - zeg maar industriële bedrijven - daalt de factuur.

Waterfactuur gemiddeld 20 euro omhoog

De waterfactuur van een gemiddeld gezin in Vlaanderen zal in 2017 ongeveer 20 euro hoger liggen dan in 2016. Volgens de berekeningen zou de jaarfactuur van een gemiddeld gezin (van 2,3 personen en met een verbruik van 84 kubieke meter per jaar) in 2017 uitkomen op 397,68 euro, tegen 378,63 euro in 2016.

Aanvraag premie elektrische wagen wordt eenvoudiger

De procedure voor het aanvragen van een premie voor een elektrische wagen wordt vanaf 1 januari een stuk eenvoudiger. Voortaan is het voldoende om zich binnen de drie maanden na de eerste inschrijving van het voertuig aan te melden via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Maximumsnelheid van 70 km/u wordt nieuwe norm buiten bebouwde kom

Vanaf 1 januari geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 km/u. Momenteel is dat nog 90 km/u, maar die regel is in de praktijk eerder de uitzondering, waardoor er een wildgroei aan verkeersborden is ontstaan die de limiet van 70 opleggen. Met die paradoxale situatie wordt nu dus komaf gemaakt.

Milieuvriendelijkere benzine 95 E10 vervangt benzine 95

De milieuvriendelijkere benzine 95 E10 vervangt op 1 januari benzine 95 aan de Belgische tankstations. Met deze brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoersector worden teruggedrongen, meldt de FOD Economie.

Autobezitters kunnen via een applicatie van automobielfederatie Febiac nagaan of hun wagen al dan niet geschikt is voor de nieuwe brandstof. Die is te raadplegen op http://e10.febiac.be/nl. Voertuigen die niet 95 E10-compatibel zijn, moeten benzine 98 tanken. Vooral met oldtimers en sportwagens is het opletten geblazen.

Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerkzaamheden te beperken

Een aannemer wordt verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Met deze nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse milieuwetgeving moet het fijn stof dat bij bouwwerkzaamheden vrijkomt, verminderd worden. Het moet ook de overlast voor omwonenden beperken

De maatregelen gelden niet voor werken van minder dan één dag, maar ook daar zijn ze uiteraard aan te bevelen.

Energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen worden strenger

Nieuwe niet-residentiële gebouwen zoals sporthallen, rusthuizen en handelszaken zullen vanaf 1 januari moeten beantwoorden aan strenge energienormen, waaronder een e-peileis en een minimumaandeel hernieuwbare energie. De niet-residentiële gebouwen komen daarmee steeds meer op gelijke voet met woningen, kantoren en scholen, waar nu al strenge energie-eisen gelden.

Premiehervorming in de bouw

Verschillende individuele premies voor renovatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld voor dakisolatie en glas, worden geleidelijk afgebouwd. In de plaats komt er een premie voor wie verschillende investeringen combineert in een zogeheten “totaalrenovatie”. Die bonus varieert tussen de 1.250 en 4.750 euro. Daarnaast komt er ook een burenpremie. Als tien mensen in één gemeente samen hun woning energiezuiniger maken, krijgen ze daarvoor per woning een premie van maximaal 400 euro. Die premie komt bovenop de al bestaande premies voor energiebesparende maatregelen.

Ook dit verandert er op 1 januari: Kinderopvang duurder, sirenes moeten stiller

© Hollandse Hoogte

Het nieuwe jaar brengt tal van veranderingen met zich mee. Op het vlak van familiezaken, omtrent veiligheid en asielzoekers zijn volgende nieuwe regels vanaf 1 januari van kracht.

Moederschapsrust voor zelfstandigen van 8 naar 12 weken

Vrouwelijke zelfstandigen hebben vanaf 2017 recht op 12 weken moederschapsrust in plaats van de huidige 8 weken. Ze kunnen dat moederschapsverlof dan ook opnemen met een grotere flexibiliteit dan vandaag het geval is.

Achternamen in alfabetische volgorde als ouders het niet eens raken

Als ouders het niet eens raken over de familienaam van hun kind, zal vanaf 1 januari de naam van beide ouders gelden, naast elkaar en in alfabetische volgorde

Inkomensgerelateerde kinderopvang wordt 1,08 pct duurder

De tarieven in de kinderopvanginitiatieven waar ouders volgens hun inkomen betalen, worden in 2017 automatisch geïndexeerd met 1,08 procent. De indexering komt fors hoger uit dan begin 2016, toen die 0,41 procent bedroeg. Alle ouders voor wie de tariefverhoging geldt, zijn in de loop van december op de hoogte gebracht. Zij hebben het nieuwe attest al gekregen en moeten niets meer doen.

Zieke kinderen kunnen sneller een beroep doen op internetonderwijs

Vanaf Nieuwjaar kunnen langdurig zieke kinderen sneller een beroep doen op internetonderwijs op afstand. Nu kan dat vanaf zes weken ziekte, vanaf 2017 wordt dat teruggebracht naar vier weken. De Vlaamse regering heeft daarvoor een subsidie van 1.365.000 euro voor de vzw Bednet goedgekeurd.

Jobstudenten mogen 475 uur in plaats van 50 dagen werken

Jobstudenten mogen vanaf 1 januari 475 uur werken, in plaats van de 50 dagen-regel die tot eind 2016 geldt. Idee achter deze nieuwe regeling is dat studenten op die manier enkele uren kunnen werken zonder meteen een volledige dag kwijt te spelen. Op die manier wordt ook rekening gehouden met de realiteit bij seizoensjobs. De app Student@work waarmee studenten hun resterende dagen kunnen checken zal vanaf 1 januari ook in uren tellen.

Voordeliger statuut voor student-ondernemers

Studenten die naast hun studies ook een bedrijfje willen opstarten, kunnen daarvoor vanaf 1 januari rekenen op een voordeliger statuut. Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven.

Meerderjarige personen met een handicap maken overstap naar persoonsvolgend budget

Meer dan 30.000 meerderjarige personen met een handicap schakelen vanaf 1 januari 2017 over naar de persoonsvolgende financiering (PVF). De nieuwe regeling maakt komaf met de rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen, dat aangepast is aan de zwaarte van hun handicap, waarmee ze naar de zorginstelling van hun keuze kunnen stappen.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt Vlaamse bevoegdheid

Op 1 januari 2017 wordt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau.

Brandweersirenes moeten ‘s nachts stiller

Brandweerkorpsen zijn vanaf 1 januari verplicht een tweede, stillere sirene te gebruiken voor interventies tussen 22 en 6 uur. Zo’n nachtsirene mag nog maximaal 95 decibel produceren, in plaats van 110 decibel voor de “dagsirene”.

Wet op bijzondere opsporingsmethoden treedt in werking

De wet op de bijzondere opsporingsmethoden (BOM-wet), die op 1 januari in werking treedt, moet die bijzondere opsporingsmethoden en enkele andere onderzoeksmethoden in het kader van het strafonderzoek verbeteren. De methodes die speurders mogen gebruiken, worden hiermee aangepast aan de huidige technologische evoluties. Het gaat dan vooral om wat internet, elektronische communicatie en telecommunicatie betreft.

Spoedprocedure voor eID’s sneller en goedkoper

De spoedprocedures voor het verkrijgen van een eID of een Kids-ID worden op 1 januari sneller en goedkoper. Op die manier wordt vermeden dat burgers te lang met voorlopige identiteitspapieren op zak moeten lopen.

Beneluxlanden gaan samen nationale luchtruimen bewaken

België, Nederland en Luxemburg gaan vanaf 1 januari 2017 samenwerken om de nationale luchtruimen te bewaken tegen civiele vliegtuigen waarvan een terroristische dreiging uitgaat.

Door rechter uitgesproken boete fors duurder

Boetes uitgesproken door een rechter, of penale boetes, worden een pak duurder. De boete die een rechter uitspreekt, werd standaard met 6 vermenigvuldigd. Die vermenigvuldigingsfactor stijgt vanaf 1 januri naar 8. Daardoor komt er voor gsm’en achter het stuur minstens 40 euro bij. Voor dronken rijden gaat het om 400 euro.

Niet langer belastingkrediet voor asielzoekers

Asielzoekers zonder beroepsinkomsten zullen vanaf 1 januari niet meer kunnen genieten van een belastingkrediet voor kinderen ten laste. Ze worden voortaan aan de belasting van niet-inwoners onderworpen in plaats van aan de personenbelasting.